Kişisel Bilgiler

Dr. Ayşenur Uğurlu

Profesör

E-Posta:"ugurlu" at "hacettepe" dot " edu" dot "tr"

Telefon: ( +90) (312) 297 78 22

 

AKADEMİK DERECELER

Doktora:  University of Birmingham/İngiltere, İnşaat Mühendisliği, 1992

Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, 1988

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, 1985

PROFESYONEL İLGİ ALANLARI

 • Çevre Biyoteknolojisi
 • Anaerobik Arıtma
 • Ardışık Kesikli Reaktörler
 • Yapay Sulak Alan Sistemleri
 • Nütrient Giderimi
 • Sızıntı Sularının Arıtımı
 • Su Kalitesinin Yönetimi
 • Arıtma Tesislerinin İşletilmesi

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

VERDİĞİ DERSLER

 • ENV 619 - Arıtma Tesislerinin İşletilmesi
 • ENV 702 - Çevre Kimyası
 • ENV 719 - Su Kalitesinin Yönetimi
 • ENV 720 - Küçük YerleşimlerR için Atıksu Arıtma Sistemleri
 • ENV 740 - Su ve Atıksu Arıtımı Prosesleri
 • ENV 757 - Çevre Biyoteknolojisi
 • ENV 759 - Atıklardan Biyogaz Eldesi