Bölüm

BÖLÜM HAKKINDA

Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Lisans Programı 2014 – 2015 sonbahar döneminde başlayarak ilk öğrencilerini almıştır. İlk öğrencilerimiz 2018-2019 Bahar döneminde mezun olacaktır. Çevre Mühendisliği’nin başlıca çalışma alanları; su kaynaklarının yönetimi; hava kirliliği ve kontrolü; su ve atıksu arıtımı; katı ve tehlikeli atık yönetimi; iklim değişikliği ve sera gazları emisyonunun kontrolü; çevre biyoteknolojisi; çevre yönetimi; risk yönetimi; temiz üretim ve gelişmekte olan teknolojiler; yenilenebilir enerji kaynakları (atıklardan enerji elde edilmesi) ve temiz teknolojilerdir. Öğrenciler bahsedilen bu alanlarla ilgili programımızdaki zorunlu dersleri ve ilgi duydukları ya da uzmanlaşmak istedikleri konularla ilgili seçmeli dersleri almaktadırlar.

Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programları, mühendislik yaklaşımlarını ve prensiplerini kullanarak küresel ve yerel ölçekteki çevresel sorunlara çözümler geliştirmek için; çevre mühendislerine, farklı disiplinlerden mühendislere ve diğer bilim insanlarına yüksek seviyede eğitim sağlamayı amaçlamaktadır. 

Programların tamamlanmasının ardından, öğrenciler çevre konularını ekonomik, hukuksal ve sosyal açılardan değerlendirmek için gerekli yetkinliğe ve çevre sorunlarına sürdürülebilir sistemler perspektifinden yaklaşabilme yeteneğine sahip olacaklardır.

Aşağıdaki çizelge, programın gelişimini özetlemektedir: