Araştırma Projeleri

2019

 Astımlı Okul Çağı Çocuklarının Evlerinin Mikrobiyal ve Kimyasal Kirleticiler Açısından Iç Ortam Çevresel Kalitesinin Tespiti ve Hastalık Kontrolüne Etkilerinin Belirlenmesi, TüBİTAK 1001, 117Y088

Gülen Güllü "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Geliştirilmesi”, Araştırmacı, Hacettepe Üniversitesi HTTM – ÇŞB Projesi,

Yusuf Çağatay Erşan, “Biyogranül içeren kendi iyileşen biyobetonlar için optimum biyogranül miktarının belirlenmesi. TÜBİTAK, 118M768

Gülen Güllü  "Sanayi Tesislerinin Hava Kirliliğine Etkilerinin Modellenmesi”, Araştırmacı, Hacettepe Üniversitesi HTTM – ÇŞB Projesi,

2018

Yusuf Çağatay Erşan, “Biyojenik nitrat indirgenmesi yoluyla kendini iyileştiren biyobetonların içeriğindeki besin miktarının optimizasyonu”, Yusuf Çağatay Erşan, Abdullah Gül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, FBA-2017-88.

2017

Yusuf Çağatay Erşan, “Biyojenik nitrat indirgenmesi yoluyla kendini iyileştiren biyobetonların içeriğindeki besin miktarının optimizasyonu”, Yusuf Çağatay Erşan, Abdullah Gül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, FBA-2017-88.

2014

Halil Murat Aydın, TUBITAK TEYDEB 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projesi, Artroskopik Olarak Uygulanabilecek Sert Doku Onarım Vidalarının Üretimi , No:1130005 (TUBİTAK-Ulusal): Proje Yürütücüsü, 2014-2017.

Halil Murat Aydın, COST-EU MP1301 Projesi, Kemik Doku Mühendisliği için Büyüme Faktörü Salan Biyobozunur Elastomer/Seramik Bazlı Kompozit Malzemelerin Geliştirilmesi ve ATMP (İleri Terapötik Tıbbi Cihaz) Olarak Kullanım Potansiyelinin Araştırılması (İleri Terapötik Tıbbi Cihaz) Olarak Kullanım Potansiyelinin Araştırılması (Uluslararası) : Proje Yürütücüsü.2014 2016.

Hatice Yüksel, AFADSİM teknolojik afetler için işletmelerin ve halkın dayanıklılığına bağlı etmen tabanlı simülasyon modelinin geliştirilmesi ve en kötü durum senaryolarında olası en yüksek sosyal ve ekonomik kayıp tahmini, Proje Yürütücüsü, AFAD, 2014-2016.     

Merih Aydınalp Köksal, "Düşük Ekonomik ve Çevresel Maliyetli Elektrik Üretim Seçeneklerinin Modellenmesi ve Analizi", Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar 014 D06 602 001 nolu Destek Projesinde Yürütücülük, 06/2014 – 06/2015.

2013

Halil Murat Aydın, KOBI Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 1507 Projesi, Poliüretan Bazlı Kemik Yapıştırıcılarının Geliştirilmesi, No: 7131048 (TUBİTAK-Ulusal): Proje Yürütücüsü, 2013-2015.

2012

Halil Murat Aydın, KOBI Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 1507 Projesi, Kolajen/Beta-Trikalsiyum Fosfat Bazlı Sentetik Kemik Greftlerinin Geliştirilmesi, No: 7120905 (TUBİTAK-Ulusal): Proje Yürütücüsü.2012-2014.

2011

Gülen Güllü, TÜBİTAK, Prenatal Dönemden Başlayarak 2 Yaşına Gelinceye Kadar Çocukların Evlerindeki İç Ortam Kirleticilerinin ve Bu Kirleticilerle Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları ve Alerjik Yakınmalar Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi, Proje No: 110Y082, Proje Yürütücüsü. 2011-2014.

Halil Murat Aydın, KOBI Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 1507 Projesi, Artiküler Kıkırdak Tedavisine Yönelik Kompozit Destek Yapı, No: 7110730 (TUBİTAK-Ulusal): Proje Yürütücüsü, 2011-2013.

Halil Murat Aydın, Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ArGe Projesi: Osteokondral Eklem Defektlerinin Onarımı İçin Kompozit Vida Üretimi (Ulusal): Danışman, 2011.
2010

Merih Aydınalp Köksal, Evsel Cihazların Bekleme Konumundaki Elektrik Tüketiminin Ölçülmesi, Evsel Cihazlar ile Aydınlatmanın Elektrik Tüketiminin Belirlenmesi ve Bunlara Bağlı CO2 Emisyonun Hesaplanması”, TÜBİTAK 110M070 nolu 1001 Araştırma Projesinde Yürütücülük, 11/2010- 11/2012.

2009

Gülen Güllü, Europe Aid Project “Technical Assistance for Air Quality Monitorig Activities in the northern part of Cyprus”. International Expert on data analysis and reporting, 2009-2010.

Halil Murat Aydın, KOSGEB, Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ArGe Projesi (No:2009-04-Ulusal): Proje Yürütücüsü.

Halil Murat Aydın, TUBITAK Teknogirişim (Project No. 8070098- National), İlaç Salan Biyobozunur Polimerik Ventilasyon Tüplerinin Üretimi: Proje Yürütücüsü, 2009.

Halil Murat Aydın, AB Marie Curie IEF Fellowship, Development of New Strategies for Osteochondral Regeneration, (PIEF-GA-2009-237762-Keele University-Uluslararası): Doktora Sonrası Araştırmacı, 2009 2011

Hatice Yüksel, Avrupa’da İklim Değişikliğinin Etkileri Konusundaki Araştırmaların Koordinasyonu Projesi  (CIRCLE  ERA-NET), Ulusal Odak Noktası, EC FP6, 2009.

Selim Sanin, Ötrofik bir gölde mikrobiyolojik aktivite ile oluşan azotlu bileşiklerin farklı ortamlardaki (hava, su, sediman) dağılımının ölçülmesi, ortamlar arası akıların belirlenmesi, ÇAYDAG 108Y116, Proje Yürütücüsü, 2009-

Türkay Onacak, Ülkemiz Kömür Yakan Termik Santral Uçucu Küllerinden Laboratuvar ve Pilot Tesiste Sentetik Zeolit Üretimi, 2009, TÜBİTAK, 105M274.

2008

Ayşenur Uğurlu, Kentsel Çöp Depolama Alanlarından Oluşan Sızıntı Sularının Arıtımında Uygun Alternatiflerin Araştırılması: Mamak-Ankara Örneği, Proje Yürütücüsü,  DPT, 2008.

Ayşenur Uğurlu, Beytepe Kampüsünde Atıksu Arıtma Tesislerinin Kurulması ve Arıtılmış Suyun Kampus Sulamasında Kullanımı Projesi, Proje Yürütücüsü, H.Ü. Güdümlü Proje, No: 02G104, 2008.

Halil Murat Aydın, CRANIRARE": Kraniyofasiyal Malformasyonlara Klinik ve Bilimsel Yaklaşım (EU-Uluslararası): Araştırmacı, 2008

Merih Aydınalp Köksal, “Türkiye’de Elektrik Talebine Bağlı CO2 Emisyonun Bölgesel Uzun Dönem Tahmini”, Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar 0801 602 009 nolu Kapsamlı Projesinde Yürütücülük, 12/2008 – 12/2010.

Merih Aydınalp Köksal, “Türkiye Elektrik Üretim, Dağıtım, İletim ve Satışının Kompleks Uyarlamalı Sistem Analizi Yöntemi ile Benzeşiminin Yapılması”, TÜBİTAK 108M200 nolu 1001 Araştırma Projesinde Danışmanlık, 09/2008- 03/2010.

Merih Aydınalp Köksal, “Yük Dağıtım Bölgelerinde Saatlik Kısa ve Uzun Dönem Elektrik İhtiyacının Modellenmesi”, TÜBİTAK 108M001 nolu 1001 Araştırma Projesinde Yürütücülük, 06/2008- 06/2010

Selim Sanin, Yeni Nesil Anestezi Gazlarının Örnek Toplama ve Analizleri İçin Metod Geliştirme, Validasyon ve Karşılaştırılması, ÇAYDAG-104Y273, proje yürütücüsü. (Tamamlandı).

2006

Gülen Güllü, “İç Ortam Havasında Biyoaerosol Seviyesinin Tespiti ve Giderim Yollarının Belirlenmesi” Proje Yürütücüsü,  Proje TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir, 2006-2008. ÇAYDAG-106Y185.

Halil Murat Aydın, anTez: 00020.STV.2006-1. Biyobozunur Polimerik Materyaller ve/veya Bunların Kalsiyum Fosfat Kompozitlerinin Üretimi ve Sert Doku Onarımında Kullanımı (Sanayi Bakanlığı-Ulusal): Bursiyer.

Halil Murat Aydın, SanTez: 00367.STZ.2006-1 Biyomoleküler Tanı Sistemleri İçin Taşınabilir, Gerçek Zamanlı ve Etiketsiz Biyosensör Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu (Sanayi Bakanlığı-Ulusal): Araştırmacı.

Halil Murat Aydın, Biyomedikal Teknolojide Doku Mühendisliği (TUBITAK-Ulusal): Araştırmacı, 2006

Hatice Yüksel, Nanoüretim Teknolojilerinin Yaşam Döngüsü, Bursiyer Araştırmacı,  Amerikan Bilim Vakfı projesi #0646336,  2006-2009.

Türkay Onacak, Sensor kontrollü otomatik yağış miktarı (plüvyometre) ölçme sistemi, TÜBİTAK, 2006, ÇAYDAG 105Y154.

Türkay Onacak, Bacagazındaki nem miktarının belirlenmesi için otomatik ölçüm sisteminin geliştirilmesi, 2006, TÜBİTAK, ÇAYDAG 105Y381.

2005

Gülen Güllü, Mamak Çöplüğü Sızıntı Suyu ve Gaz Analizleri, Mamak Belediyesi tarafından desteklenmiştir, Araştırıcı, 2005.

Gülen Güllü, EC Project on Institutional Building and Access to Environmental Information”, Araştırmacı, 2005-2006.

Hatice Yüksel, “Katrina Kasırgası’nın Endüstri Kuruluşlarına Hasarının ve New Orleans’ta ve Meksika Körfezi Kıyısında Çevreye Etkilerinin Değerlendirmesi, Bursiyer Araştırmacı, Amerikan Bilim Vakfı projesi #0814506, 2005.

2004

Ayşenur Uğurlu, Evsel Atıksuların Anaerobik Ardışık Kesikli Bioreaktörlerde Arıtılabilirliğinin Araştırılması, Proje Yürütücüsü, H.Ü. Araştırma Projesi No: 0302602007, 2004.

Gülen Güllü, European Union Project, Environmental Standards in the Textile Industry, Framework contract AMS/451-LOT 6 – Letter of contract: N°KRETSCHMER/004-ENLARG-DELTUR-Version 1. 2004-2005.

Halil Murat Aydın “TissueBiomed 105T509” (TUBİTAK ve NoE Expertissues/EU-Uluslararası): Araştırmacı, 2004.

2003

A. Cemal Saydam, LIFE Project LIFE03 TCY/TR/000064 Türkiye’de Seveso II Yönergesinin Uyumlaştırılması Projesi 2003- 2007.

Ayşenur Uğurlu, Çöp Deponi Alanlarında Oluşan Sızıntı Sularındaki Amonyağın Doğal Zeolit (Klinoptilolit) Kullanılarak Arıtılması, Proje Yürütücüsü, H.Ü. Araştırma Fonu, Proje No: 0102 602 001, 2003.

Gülen Güllü, “Küresel İklim Değişimi, İklim Su Dengesinin (Yağış, Evapotranspirasyon, İklim Su Eksikliği) ve İklim Sınıflandırılmasının Gelecek Yüzyıl İçerisindeki Değişiminin Seyhan Havzasında Araştırılması”, Proje TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. 2003-2007. TOGTAG-JPN-01.

Gülen Güllü, European Union Project, Programme Development For Turkey In The Field of Environment TOR, Framework Contract AMS/451-LOT No:6, 2003.

Gülen Güllü, LIFE Project LIFE03 TCY/TR/000064 Türkiye’de Seveso II Yönergesinin Uyumlaştırılması Projesi 2003- 2007.

Gülen Güllü, Azerbeycan Çevre Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirme Dairesi Kapasite Geliştirme Projesi, ÇED Eğitimi, 2003.

Hatice Yüksel, Doğal Afetlerden Kaynaklanan Teknolojik Afetlerin Amerika’da Yaşanma Sıklığı ve Risk Değerlendirmesi, Bursiyer Araştırmacı, Amerikan Bilim Vakfı projesi #0302194, 2003-2005.  

Selim Sanin, Fenol Gideren Pseudomonas Türü Bakterilerin In-Situ Bioremediation Sürecinde Kullanımı, İÇTAG-Ç083 TUBİTAK, 2003-2004, Proje Yürütücüsü. (Tamamlandı).

2002

Gülen Güllü, “Akdeniz Bölgesinde Ozon Kirliliği ve Ormanlara Olan Etkilerinin İncelenmesi”, Project is funded by TÜBİTAK. During 2002-continue. İÇTAG-Ç062.

2001

Gülen Güllü, “İç ortam havasında uçucu organik bileşik (Formaldehit) seviyesinin araştırılması”, Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi Proje No: 01 01 602 019, 2001-2005.

Türkay Onacak, The minimisation of the environmental impact and the utilization of the solid waste from the Çayırhan coal-burning power plant, 2000, Wales Üniversitesi (Cardiff, İngiltere) ile birlikte yürütülen British Council destekli  Akademik Link Projesi, 2001.

2000

Türkay Onacak, Akkuyu Nükleer Enerji Santralı’nın ÇED kapsamında yapılacak arazi etüdleri, 2000, Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş.

1999

Ayşenur Uğurlu, Ardışık Kesikli Reaktörle Fosfor Giderimi, Proje Yürütücüsü, TUBITAK, Proje No: YDABCAG-304, 1999.

Türkay Onacak, Çayırhan Termik Santralı uçucu küllerinden zeolit elde edilmesi, 1999, TÜBİTAK, Proje No: YDABÇAG-534.

Türkay Onacak, İçmesuyu kaynağı olarak Eğirdir Gölünün Korunması Projesi, 1999, Çevre Bakanlığı.

1998

A. Cemal Saydam, NATO-TU REMOSENS. Proje Yöneticisi. Science for Stability Programme, 1998 - 2001.

Gülen Güllü, “Determination of Organic Pollution and their sources on Ankara Atmosphere”, Proje O.D.T.Ü Araştırma Destekleme Fonu tarafından desteklenmiştir, 1998-2004 AFP-98-03-11-01.

1997

Türkay Onacak, Nükleer santrallar için özel çevresel etki değerlendirme formatının hazırlanması, 1997 (TEAŞ ve Çevre Bakanlığı).

1996

Ayşenur Uğurlu, Uçucu Küllerle Fosfor Giderimi, Proje Yürütücüsü, TUBİTAK, Proje No: YDABCAG-270/A, 1996.

Türkay Onacak, Ankara hava kirliliği verileri ve konsantrasyon haritaları, 1996 (Ankara İli Çevre Koruma Vakfı).

Türkay Onacak, Çayırlı Çimento Fabrikası  ve kalker-kil ocağı entegre projesi çevresel etki değerledirme raporunun hazırlanması, 1996 (YİBİTAŞ-LAFARGE).

1995

Türkay Onacak, Kağıt fabrikası çevresel etki değerlendirme projesi, 1995 (ART Kağıt A.Ş.).

1994

A. Cemal Saydam, R198/94-01 SAYDAM, C., S. YEMENİCİOĞLU, N. KUBİLAY Ulusal Deniz Ölçme ve Araştırma Programı Atmosferik Kirleticilerin Taşınımı. 1991 Yılı Nihai Raporu. (TÜBİTAK Proje Kod: DEBAG-114/G).  Sunulan kuruluş: TÜBİTAK, Deniz Bilimleri ve Balıkçılık Grubu. O.D.T.Ü., Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli-İçel, Ocak, 1994.

A. Cemal Saydam, R207/94-10/E ÖZSOY, E., M.A. LATİF, Ş. BEŞİKTEPE, T. OĞUZ, H. GÜNGÖR, Ü. ÜNLÜATA, A.F. GAINES, S. TUĞRUL, Ö. BAŞTÜRK, A. YILMAZ, S. YEMENİCİOĞLU, C. SAYDAM, İ. SALİHOĞLU.Monitoring Via Direct Measurements of the Modes of Mixing and Transport of Wastewater Discharges into the Bosphorus Underflow; Hydrography, Sea-Level, Current and Flux Measurements in the Bosphorus Strait, and Acoustical, Chemical and Rhodamine-B Dye Tracer Studies of the Ahırkapı Waste Discharge. Sonuç Raporu. V.1: Text, V.2: Tables and Figures. V.3: CDT and Dye Concentration Profiles. Sunulan Kuruluş: İSKİ., O.D.T.Ü., Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli-İçel, (Türkiye),, Temmuz 1994. 3 Vols.

A. Cemal Saydam, R207/94-10/T ÖZSOY, E., M.A. LATİF, Ş. BEŞİKTEPE, T. OĞUZ, H. GÜNGÖR, Ü. ÜNLÜATA, A. F. GAINES, S. TUĞRUL, Ö. BAŞTÜRK, A. YILMAZ, S.  YEMENİCİOĞLU, C. SAYDAM, İ. SALİHOĞLU İstanbul Boğazı Altsuyuna Deşarj Edilen Atıksuların Taşınım ve Karışım Özelliklerinin Doğrudan Ölçümlerle İzlenmesi. Sonuç Raporu. V.1. Metin: İstanbul Boğazında Hidrografik, Deniz Seviyesi, Akıntı, Akım Ölçümleri ve Ahırkapı Atıksu Deşarj Sisteminin Akustik, Kimyasal ve Rodamin-B Boyası ile İzleme Çalışmaları. Sunulan Kuruluş: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ). O.D.T.Ü., Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli-İçel, Temmuz 1994, 84s.

Gülen Güllü, "Groundwater Quality Assessment Using Receptor Modeling Techniques at Montour SES" Project is funded by Pennsylvania Power and Light Company, 1994, Araştırmacı.

Türkay Onacak, Kemerköy Termik Santralı uçucu kül depolama alanı çevresel etkilerinin araştırılması projesi, 1994 (Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş.).

Türkay Onacak, Tuzluçayır katı atık deponi alanı rehabilitasyon çalışmaları projesi, 1994 (Ankara Büyükşehir Belediyesi).

1993

Gülen Güllü, "Upstate New York Air Pollution Project" Project is funded by New York state Department of Environmental Conservation and Empire State Electric Energy Research Corporation. 1993 – 1994, Araştırmacı.

Gülen Güllü, "The Monitoring and Assessment of marine pollution in the Black Sea" Proje Çevre Bakanlığı tarafından desteklenmiştir, 1993, Araştırmacı.

1992

Türkay Onacak, Fosil yakıtlar ve bunların çevresel etkileri, 1992 (T- Grup).

Türkay Onacak, Seyfe Gölü çevre düzeni planı, 1992 (T.C. Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü).

Türkay Onacak, Kapadokya bölgesi çevre araştırma projesi, 1992 (T.C. Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü).

1991

Gülen Güllü, Long term Programme for Pollution Monitoring and Research in the Mediterranean, Atmospheric Transport Project" Proje Çevre Bakanlığı tarafından desteklenmiştir, 1991 – 1996, Araştırmacı.

Gülen Güllü, "Preparation of Turkey National Report to UNCED 1992" Proje Çevre Bakanlığı tarafından desteklenmiştir, 1991 – 1992, Araştırmacı.

Gülen Güllü, "Preparation of National Background Report for OECD" Proje Çevre Bakanlığı tarafından desteklenmiştir, 1991, Araştırmacı.

Gülen Güllü, Environmental Impact Assessment study of Kastamonu –Ankara Road, 1991.

Gülen Güllü, Environmental Impact Assesment study of  Coal Fired CBF Plant of Bolu Cement Faftory,  1991-1996.

1990

A. Cemal Saydam, R129/90-04 BAŞTÜRK, ÖZDEN, SÜLEYMAN TUĞRUL, AYŞEN YILMAZ, A. CEMAL SAYDAM, Oceanography of the Turkish Straits - Third Annual Report, Volume II: Health of the Turkish Straits. Chemical and Environmental Aspects of the Sea of Marmara. Sunulan Kuruluş: İSKİ., O.D.T.Ü., Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli-İçel, (Türkiye), Haziran 1990, 69s.

A. Cemal Saydam, R142/90-17 TUĞRUL, S., T. İ. OĞUZ, Ö. BAŞTÜRK, A. YILMAZ, C. SAYDAM, M. ERGİN Ulusal Deniz Ölçme ve İzleme Programı Karadeniz Alt Projesi 1986-1990 Dönemi Karadeniz Oşinografik Saha Bulguları Değerlendirme Raporu. Sunulan kuruluş: TÜBİTAK, Deniz Bilimleri ve Çevre Araştırma Grubu. O.D.T.Ü., Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli-İçel, Aralık, 1990, 50s.

1989

A. Cemal Saydam, R105/89-05/E LATİF, M. A., E. ÖZSOY, T. OĞUZ ve Ü. ÜNLÜATA BAŞTÜRK, Ö., C. SAYDAM, A. YILMAZ, İ. SALİHOĞLU Oceanographic Characteristics of the Region Surrounding the Northern Entrance of the Bosphorus as Related to the Planned Sewage Outfalls. (Sonuç Raporu). Sunulan Kuruluş: İSKİ., O.D.T.Ü., Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli-İçel, (Türkiye), Nisan 1989, 62s.
 
A. Cemal Saydam, R105/89-05/T LATİF, M. A., E. ÖZSOY, T. OĞUZ ve Ü. ÜNLÜATA BAŞTÜRK, Ö., C. SAYDAM, A. YILMAZ, İ. SALİHOĞLU İstanbul Atıksu Deşarj Projesi Kapsamında İstanbul Boğazı Kuzey Girişi ve Çevresi Oşinografik araştırmaları. (Sonuç Raporu). Sunulan kuruluş: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü. O.D.T.Ü., Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli-İçel, Nisan, 1989, 62s.

A. Cemal Saydam, R111/89-11 SALİHOĞLU, İ., A. YILMAZ, Ö. BAŞTÜRK, C. SAYDAM, K. YILMAZ Akdeniz Eylem Planı II. Aşama uzun Süreli İzleme Programı (MED-POL II) 1988-89 Yılı Final Raporu. Sunulan kuruluş: T.C. Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü. O.D.T.Ü., Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli-İçel, Haziran, 1989.

A. Cemal Saydam, R112A/89-12 SAYDAM, CEMAL A., AYŞEN YILMAZ, İLKAY SALİHOĞLU, Ö. BAŞTÜRK Batı Karadeniz'in Oşinografisi, Cilt II: Kimyasal Oşinografi. Ulusal Deniz Ölçme ve İzleme Programı Batı Karadeniz Alt Projesi.  Sunulan kuruluş: TÜBİTAK, Deniz Bilimleri ve Çevre Araştırma Grubu. O.D.T.Ü., Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli-İçel, Haziran, 1989, 108s.

A. Cemal Saydam, R112B/89-12 SAYDAM, C. A., A. YILMAZ, İ. SALİHOĞLU, Ö. BAŞTÜRK Orta Karadeniz'in Oşinografisi, Cilt II: Kimyasal Oşinografi. Ulusal Deniz Ölçme ve İzleme Programı Orta Karadeniz Alt Projesi. Sunulan kuruluş: TÜBİTAK, Deniz Bilimleri ve Çevre Araştırma Grubu.  O.D.T.Ü., Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli-İçel, Bulgu Raporu, Haziran 1989, 12s.

A. Cemal Saydam, R115/89-15 BAŞTÜRK, Ö., A. C. SAYDAM, A. YILMAZ, İ. SALİHOĞLU Marmara Denizi'nin Oşinografisi Cilt II: Kimyasal Oşinografi. Ulusal Deniz Ölçme ve İzleme Programı Marmara Denizi Alt Projesi.  Sunulan kuruluş: TÜBİTAK, Deniz Bilimleri ve Çevre Araştırma Grubu. O.D.T.Ü., Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli-İçel, Temmuz, 1989, 132s.

A. Cemal Saydam, R121/89-21/E LATİF, M. A., E. ÖZSOY, C. SAYDAM ve Ü. ÜNLÜATA  Oceanographic Investigations of the Gulf of İskenderun. (Sonuç Raporu). Sunulan Kuruluş: İskenderun Belediyesi. O.D.T.Ü., Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli-İçel, (Türkiye) Aralık, 1989, 91s.

A. Cemal Saydam, R121/89-21/T LATİF, M. A., E. ÖZSOY, C. SAYDAM ve Ü. ÜNLÜATA İskenderun Körfezi Oşinografik Araştırmaları. (Sonuç Raporu). Sunulan kuruluş: İskenderun Belediyesi. O.D.T.Ü., Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli-İçel, (Türkiye) Aralık, 1989.

A. Cemal Saydam, R124/89-24 OĞUZ, T., M. A. LATİF, H. İ. SUR ve Ü. ÜNLÜATA, SAYDAM, C. A., A. YILMAZ, İ. SALİHOĞLU, Ö. BAŞTÜRK Batı ve Orta Karadeniz'in Oşinografisi. Cilt I: Fiziksel Oşinografi. Cilt II: Kimyasal Oşinografi. Ulusal Deniz Ölçme ve İzleme Programı Batı Karadeniz Alt Projesi (DEBÇAĞ 102 G2) ve Orta Karadeniz Alt Projesi (DEBÇAĞ 27 G(87)).  Sunulan kuruluş: TÜBİTAK, Deniz Bilimleri ve Çevre Araştırma Grubu. O.D.T.Ü., Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli-İçel, Aralık, 1989, vol.1: 97s + (vol.2: Batı Karadeniz 108s., Orta Karadeniz: 12s.) (112A ve 112B’yi kapsiyor).

Gülen Güllü, Studies on the Determination of Land Based Pollutant Sources Effecting Marmara and Black Sea Regions" Proje Çevre Bakanlığı tarafından desteklenmiştir, 1989 – 1992, Araştırmacı.

Gülen Güllü, "Trace Element Transport at the Black Sea Atmosphere" " Proje TUBITAK (DEBCAG 48) tarafından desteklenmiştir, 1989 – 1990, Araştırmacı.

1988

A. Cemal Saydam, R89/88-01 LATİF, M. A., E. ÖZSOY, T. OĞUZ ve Ü. ÜNLÜATA BAŞTÜRK, Ö., C. SAYDAM, A. YILMAZ, İ. SALİHOĞLU Oceanographic Characteristics of the Region Surrounding the Northern Entrance of the Bosphorus As Related to the Planned Sewage Outfalls. (İlk Yılık Rapor). Sunulan Kuruluş: İSKİ., O.D.T.Ü., Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli-İçel, (Türkiye), Ocak 1988, 111s.

A. Cemal Saydam, R90/88-02 SALİHOĞLU, İ., A. YILMAZ, Ö. BAŞTÜRK, C. SAYDAM, K. YILMAZ  Akdeniz Eylem Planı II. Aşama Uzun Süreli İzleme Programı. 1987 Yılı Final Raporu. Sunulan kuruluş: T.C. Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü. O.D.T.Ü., Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli-İçel, Mart, 1988, 196s.

A. Cemal Saydam, R92/88-04 BAŞTÜRK, Ö., A. YILMAZ, C. SAYDAM ve İ. SALİHOĞLU Oceanography of the Turkish Straits - Second Annual Report, Volume II: Health of the Turkish Straits. Chemical and Environmental Aspects of the Sea of Marmara and Golden Horn. Sunulan Kuruluş: İSKİ., O.D.T.Ü., Deniz Bilimleri Enstitüsü,  Erdemli-İçel, (Türkiye), Mayıs 1988, 130s.

A. Cemal Saydam, R95/88-07 YILMAZ, A., A. C. SAYDAM, İ. SALİHOĞLU ve Ö. BAŞTÜRK Kuzey Levant Denizi'nin Kimyasal Oşinografisi. Ulusal Deniz Ölçme ve İzleme Programı Akdeniz Alt Projesi.  Sunulan kuruluş: TÜBİTAK, Çevre Araştırma Grubu. O.D.T.Ü., Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli-İçel, Ekim, 1988. 55s.

Gülen Güllü,  Mediterranean Action Plan and Technical Studies on the Application of the Protocol Related to Land Based Pollutants" , Proje Çevre Bakanlığı tarafından desteklenmiştir, 1988 – 1992, Araştırmacı.

Gülen Güllü,  NATO-TU Science for Stability Programme, 1988 – 1994, Araştırmacı.

1987

A. Cemal Saydam, R83/87-06 SALİHOĞLU, İ., A. YILMAZ, Ö. BAŞTÜRK ve A. C. SAYDAM Ulusal Deniz Ölçme ve İzleme Programı Akdeniz Alt Projesi. Kuzey Levant Denizi'nin Oşinografisi. C.2: Kimyasal Oşinografi. Sunulan kuruluş: TÜBİTAK, Çevre Araştırma Grubu. O.D.T.Ü., Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli-İçel, Mayıs, 1987. 125s.

A. Cemal Saydam, R84/87-07 SALiHOĞLU, İ., C. SAYDAM ve S. YEMENİCİOĞLU Biogeochemical Cycle of Mercury in the Northeastern Mediterranean Southern Coast of Turkey.  Sunulan Kuruluş: TÜBİTAK,  O.D.T.Ü., Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli-İçel, (Türkiye), Ağustos 1987, 36s.

1986

A. Cemal Saydam, R75/86-17 BAŞTÜRK, Ö., C. SAYDAM, İ. SALİHOĞLU ve A. YILMAZ Oceanography of the Turkish Straits-Volume III: Health of the Turkish Straits II: Chemical and Environmental Aspects of the Sea of Marmara. İlk Yıllık Rapor, Sunulan Kuruluş: İSKİ, O.D.T.Ü., Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli-İçel, (Türkiye), Aralık 1986, 86s.

1984

A. Cemal Saydam, R45/84-08 SALİHOĞLU, İ., C. SAYDAM, S. TUĞRUL, S. YEMENİCİOĞLU Kalayın Kuzeydoğu Akdeniz’deki Biyolojik ve Kimyasal Dağılımı. Sunulan kuruluş: TÜBİTAK, Çevre Araştırma Grubu O.D.T.Ü., Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli-İçel, Aralık, 1984, 66s., diyagr. 

1979

A. Cemal Saydam, M1/79-01 BALKAŞ, T. İ., C. SAYDAM, M. SUNAY, J. ÖZMİRZA İyonlaştırıcı Işınların Atık Suların Arıtılmasına Uygulanması. Sunulan kuruluş: Atom Enerjisi Komisyonu. O.D.T.Ü., Deniz Bilimleri Bölümü, Erdemli-İçel, Mart 1979. 68s., diyagr.

 

Hacettepe Universitesi Cevre Muhendisligi Bolumu
06800 Beytepe-ANKARA
Yer Bilimleri Binasi, 2. kat
Tel: (312) 2977800 - Fax: (312) 2992053
cevremaster@hacettepe.edu.tr
The number of visitors from the date of 01.07.14: [ziyaretci sayisi]