Tezler

TAMAMLANMIŞ TEZLER

Doktora Tezleri:

2020

 1. Tülay Morsümbül Parmaksız– YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLERİNİN ÖNCELİKLENDİRMESİ: ÇOKLU KTİRERLİ KARAR VERME YAKLAŞIMI – Doç. Dr. Selim L. Sanin

2019

 1. Elvin Aghayev– Tarımsal Atıklara Ön Arıtım Metodları Uygulanarak Biyogaz Veriminin İncelenmesi – Prof. Dr. Ayşenur Uğurlu.
 2. Ece Kendir Çakmak - Enzimatik Ön Arıtım ile Mikroalglerden Biyogaz Üretiminin Arttırılması– Prof. Dr. Ayşenur Uğurlu.
 3. Saime Yeşer Aslanoğlu -UZAYDAN UZAKTAN ALGILAMA TABANLI KLİMATOJİLER: SO2, NO2, AEROSOL VE ÇÖL TOZU- Prof.Dr. Gülen Güllü
 4. Cihan Dündar - BÜYÜK AKDENİZ HAVZASINDA KUM VE TOZ FIRTINALARININ İNCELENMESİ VE TÜRKİYE'Yİ ETKİLEYEN TOZ KAYNAK BÖLGELERİNİN İNCELENMESİ - Prof.Dr.Gülen GÜLLÜ
 5. Aytaç Perihan Akan- MEMBRAN-SOLVENT HİBRİT SİSTEMLERİYLE YANMA SONRASI KARBONDİOKSİT TUTUMU- Prof.Dr. Gülen Güllü

 

2018

 1. Gülzat Kerimbayeva– Sudaki Uranyumun Biyoteknolojik Arıtımı, Biotechologic Remediation of Uranium in Water – Prof. Dr. Ayşenur Uğurlu.
 2. Adeleh Rashidi - Havadan Gübre Oluşturulması - Prof. Dr. A. Cemal Saydam

2017

 1. Amir Hadji Ali Ghandi - Çöl Kökenli Tozların Bulut İçi Reaksiyonları Sonucu Atmosferik CO2 Ve CH4 Oluşumuna Etkilerinin İncelenmesi, The Study Of Desert Dust Cloud İnteractions and Its İmpact On Atmospheric CO2 And CH4 Formation – Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam.
 2. Elham Aghlara- İç Ve Dış Ortamlarda Biyoaerosols Seviyeleri ve Kaynaklarının Tespiti, Levels of Bioaerosols in Indoor and Outdoor Environments and Resourse Detection – Prof. Dr. Gülen Güllü

2016

 1. Nihal CEYLAN , "Deniz ortamındaki alg patlamalrı ile çöl kökenli tozlar arasındaki olası bağlantının küresel anlamda izlenmesi" , Danışmanı Prof. Dr. A. Cemal SAYDAM.
 2. Gül Nihal GÜĞÜL, "Ankara'da müstakil bir konutun nihai enerji tüketimini en aza indirebilmenin yollarının araştırılması ve tekno-ekonomik değerlendirilmesi", Danışmanı Doç.Dr. Merih AYDINALP KÖKSAL

2015

 1. Sanaz LAKESTANİ , “Doüğum öncesi ve doğum sonrası dönemlerde bebeklerin eclerindeki bina içi uçucu organik bileşiklerin belirlenmesi", Danışmanı Prof.Dr.Gülen GÜLLÜ

2013

 1. Hatice BEKTAŞ, “Çevre Sularından Arsenik Uzaklastırılması Için Süpermakrogözenekli Hidrojellerin Hazırlanması”, Danısmanı Prof. Dr. A. Cemal SAYDAM.

2011

 1. Ayla BİLGİN, "Endosülfanın Biyolojik Parçalanması için Biyobariyer Kullanımı ve Mikroorganizma Türlerinin Belirlenmesi", Danışmanı Doç. Dr. Selim L. SANİN.

2010

 1. Beyhan OKTAR, "İçmesularında THM Öncülerinin Ozon/Hidrojenperoksit Prosesi İle Giderimi", Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ayşegül LATİFOĞLU.
 2. Devrim BAĞLA, "Uzun Dönemli Yağış Verilerinin Analizi ile Afet (Sel) Oluşturma Profilinin İncelenmesi", Danışmanı Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ.

2009

 1. Ramin EZZATİ, "Atmosferik Taşınıma Giren Değişik Kaynaklı Toprakların Bitki Gelişimine Etkilerinin Araştırılması", Danışman Prof. Dr. A. Cemal SAYDAM.
 2. Sibel MENTEŞE, "Bina İçi Hava Kalitesinin Belirlenmesi ve Kaynaklarının Tespiti", Danışmanı Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ.

2008

 1. Birol KAYRANLI, "Evsel Atıksuların Düşük Sıcaklıklarda Anaerobik Ardışık Kesikli Reaktörle Arıtımı", Danışman Prof. Dr. Ayşenur UĞURLU.
 2. Hasan KOÇYİĞİT, "Tekstil Atıksularındaki Reaktif Boyaların (Reaktif Kırmızı 198, Reaktif Mavi 19) Ardışık Kesikli Reaktörlerde Arıtılabilirliğinin İncelenmesi", Danışman Prof. Dr. Ayşenur UĞURLU.
 3. Ahmet KILIÇ, "Ozon /a-FeOOH Partikülleri İle Sulardan Tetrakloroetilen Özelinde Klorlu Organik Gideriminin Araştırılması", Danışman Yrd. Doç. Dr. Ayşegül LATİFOĞLU.

2007

 1. Arda YALÇUK, "Katı Atık Depolama Alanlarından Oluşan Sızıntı Sularının Arıtımında Yapay Sulakalanların Kullanımı", Danışman Prof. Dr. Ayşenur UĞURLU.
 2. Cumhur ÖZTÜRK, "Yapay Sinir Ağları ve ASM2 Kullanılarak Aktif Çamur Prosesinin Kontrolü ve Modellemesi", Danışman Prof. Dr. Ayşenur UĞURLU.
 3. Samet KARADAVUT, "Melendiz Havzası Yüzey ve Yeraltısuyu Kirliliğinin Araştırılması", Danışmanlar Prof. Dr. A. Cemal SAYDAM ve Prof. Dr. Hatem EL HATİP.

2006

 1. Arzu Engin YAKAR, "Ağır Metallerin Sulu Ortamdan Uzaklaştırılması Amacıyla Kalsiyum Fosfat Bileşiklerinin Sentezlenmesi, Tanımlanması ve Kullanım Kapasitelerinin Belirlenmesi", Danışman Prof. Dr. İsmail GİRGİN.

2004

 1. Altunay PERENDECİ, "Şeker Fabrikası Anaerobik Atıksu Arıtma Tesisinin Yatışkın Olmayan Durumda Modellenmesi Çalışmaları", Danışmanlar Prof. Dr.  Serdar  ÇELEBİ ve Prof. Dr. Abdurrahman TANYOLAÇ, 288 sayfa.

2002

 1. Beril Salman AKIN, "Ardışık Kesikli Reaktör Sisteminde Aşırı Biyolojik Fosfor Gideriminin İncelenmesi", Danışman Doç. Dr. Ayşenur UĞURLU, 166 sayfa.
 2. Gülhan Badur ÖZDEN, "Köyceğiz Gölü'nün Su Kalitesinin  Belirlenmesi ve Vollenweider Modeline Göre Trofik Seviyesinin İrdelenmesi, Danışmanlar Prof. Dr. Şakir ŞİMŞEK ve Doç. Dr. Serap PULATSÜ, 132 sayfa.

1999

 1. Hülya YAVUZ, "Kesikli-Serbest Sistemde ve Akışkan Yatak Biyofilm Reaktörde Manyetik Alan Uygulamasının  Atıksu Arıtımına Etkileri", Danışman Prof. Dr. Serdar ÇELEBİ, 117 sayfa.

 

Yüksek Lisans Tezleri:

2020

 1. Çağtay Çiçek-SULARDAN AGIR METAL ARITIMI IÇIN SEPIYOLIT IÇERIKLI NANOKOMPOZIT KARTUSLAR  – Doç Dr. Ayşe Müge Andaç Özdil

 

2019

 1. Canan Esin Köksal- TÜRKIYE'DE ULUSAL EMISYON TAVANLARI DIREKTIFININ UYUMLASTIRMA SÜRECININ DEGERLENDIRILMESI – Prof. Dr. Gülen Güllü

 2. Ebru Ada- KONUR NIHAI ELEKTRIK TÜKETIMININ ISTATISTIKI VE YAPAY ZEKA YAKLASIMLARI ILE MODELLENMESI VE
  ETKIN TASARRUF YÖNTEMLERININ BELIRLENMESI -Doç. Dr. Merih Aydınalp Köksal

 3. Ahmet Burak Yaşar-ISTANBUL HALK PLAJLARINDA TOTAL VE FEKAL KALIFORM ÖLÇÜMLERININ DEGERLENDIRILMESI- Prof. Dr. Gülrn Güllü

 4. Batuhan Aşçı- TÜRKIYE'DEKI ULUSAL ATIK VERILERININ DEGERLENDIRILMESI- Doç. Dr. Selim L. Sanin

 5. Dauda Karimou- MISIR ARTIKLARI VE SIGIR GÜBRESINDEN BIYOGAZ ELDESINDE ÖN ARITIMIN ETKISI- Prof. Dr. Ayşenur Uğurlu

 

2018

 1. Gamze Yağcı - Ev Tozlarında Pcb Seviyelerinin İncelenmesi – Investigation Of Pcb Levels İn House Dust – Prof. Dr. Gülen Güllü

 2. Nazife Reçber - Ankara'nın Kentsel Metabolisması: Eryaman Bölgesinde 3b Cbs İle Stoğa Net Katkı (Snk) İntikatörü Tahmini, Urban Metabolism in Ankara: Estimation of Net Additions to Stock Indicator based on GIS Analysis for Eryaman Region – Dr. Öğr. Üyesi Hatice Şengül

 3. Çağrı Emre Güneş - Etken Maddesi Klorheksidin Glukonat Ve Benzidamin Hidroklorür Olan Likit Farmasötik Ürünün Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi- Life Cycle Assessment Of Liquid Pharöaceutical Product With Active İngredient Chlorhexidine Gluconate And Benzydamine Hydrochloride – Dr. Öğr. Üyesi Hatice Şengül

 4. Merve Kutucu - Enerji Verimli Araç Kullanımının Geri Sekme Etkisinin (Rebound Effect) Gelir Gruplarına Göre Karşılaştırılması, Comparison of The Rebound Effect of Using Energy Efficiency Vehicle for Different Income Groups – Dr. Öğr. Üyesi Hatice Şengül

 5. Cihan Mermer - Bor Minerali Kritikliğinin Dinamik Değerlendirmesi – Dynamic Assessment Of Criticality Of Boron Mineral – Dr. Öğr. Üyesi Hatice Şengül

 6. Parisa Faramarzi - Ankara'da Kentsel Ve Yarı-Kentsel İki İstasyonda Toplanan PM2,5 Örneklerinin Kimyasal Kompozisyonunun Belirlenmesi, Determination of Chemical Composition in PM2,5 Samples Collected in Urban and Semi-urban Two Station in Ankara – Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam

 7. Selçuk Bulut - Endüstriyel Atıksularda Elektroflokülasyon Ve Elektrokoagülasyon Uygulamalarında Alternatif Yaklaşımlar – Alternative Approaches To Electroflocculation And Electrocoagulation Application At Industrial Wastewaters – Doç Dr. Selim Sanin

 8. Ali Güner - Hazır Beton Santrallerinde Oluşan Çamur Ve Atıksuyunun Tekrar Kullanımı – Reuse Of Sludge And Waste Water From Ready-Mixed Concrete Plants – Prof. Dr. Ayşenur Uğurlu

 9. Emine Çağla Çilingir – Mikrodalga Destekli Asit ve Alkali Ön Arıtımın Tavuk Atıklarından Biyogaz Üretimine Etkisi, Effect of MW Assisted Acid&Alkali Pretreatment on Biogas Production From Poultry Manure – Prof. Dr. Ayşenur Uğurlu

 10. Nihan Aydoğan – MIP Based QCM Sensor for Real Time Detection of Cu(II) ions – Doç. Dr. A. Müge Andaç Özdil

 11. Melis Yükselen – Residential Lighting Techology Preference in Ankara – Dr. Öğr. Üyesi Hatice Şengül

 12. Burhan Şahin – Kentsel Atıksu Arıtıma Tesisi Çıkış suyunda Fenton Prosesi ve Lazer Işınlanmasının Arıtma Verimliliğinin Araştırılması, Evaluation of Treatment Effectiveness of Fenton Process and Laser Beam on Urban Wastewater Treatment PLant Effluent – Doç. Dr. Selim Sanin

 13. Özge Sakaoğlu Mermer – Türkiye’nin Batı Karadeniz Sahil Şeridinin Su ve Sediman Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi, Evaluation of Water Quality and Sediman in Coastal Area of The West Black Sea Region of Turkey – Prof. Dr. Aydın Akbulut

 14. Dilem Marşan -  INP/ZNS Cuins Kuantum Partikulleri ile CDSE/ZNS Kuantum Partiküllerinin Faz Transferlerinin Farklı Çevresel Koşullarda Karşılaştırılı Değerlendirilmesi, Comparative Assessment of Phase Transfer Rate and Fractşon of INP/ZNS, CUINS/ZNS Quantum Dots with CDSE/ZNS Quantum Dots under Varying Environmental Condition – Dr. Öğr. Üyesi Hatice Şengül

2017

 1. Elif Tosun - Türkiye'de 2009-2016 Yılları Arasındaki Hava Kalitesi Verilerinin Değerlendirilmesi, The Evaluation of Turkey’s Air Quality Data Between 2009 and 2016 - Prof. Dr. Gülen Güllü

 2. Esra Ateş- Türkiye'deki Tehlikeli Atık Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesi, Evaiuation of Hazardous Waste Management System in Turkey- Doç. Dr. Selim Sanin

 3. Balkess Elkhozondar - Türk Elektrik Santrallerinde Elektrik Üretimin İçin Su Kullanımının İncelenmesi, Investigating the Use of Water for Electricity Generation at Turkey Power Plant -  Doç. Dr. Merih Aydınalp Köksal

 4. Ali Erdinç Ersoy - Türkiye'nin Hayvansal Gübre Kaynaklı Sera Gazı Emisyonları Durumu Ve Biyogaz Enerjisi Potansiyeli, The Status of GHGs Emissions and The Potantial of Biogas Energy from Livestock Manure in Turkey – Prof. Dr. Ayşenur Uğurlu

 5. Hakan Pehlivan - Marmara Denizi Güneyi (Kocasu Deltası) Sedimentlerinde Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması, Investigation of Heavy Metal Pollution in Sediments of Southern Marmara Sea (The Kocasu Delta) – Prof. Dr. Aydın Akbulut

 

2016

 1. Hadi HABIBAZARFARD, "İç Ortam Hava Kalitesinin İyileştirilmesi (Poyrazmatik)"***** , Danışmanı Prof.Dr. A. Cemal SAYDAM
 2. Reza REZAEİ,"Arthrospira platensis Gomont 1892 ve Chlorella Beyerinck [Beijerinck]1890 türlerinin nütrient giderim kapasitelerinin karşılaştıtılması". Danışmanı Prof.Dr. Aydın AKBULUT.
 3. Mohammad IZHAR, "Evsel atık sulardan alg kullanarak nitrat giderimi", Danışmanı Doç. Dr. Selim L. SANİN
 4. Khalilullah ALİMİ, "Atıksu arıtma tesisi projelendirilmesi ve optimizasyonu" Danışmanı Prof. Dr. Ayşenur UĞURLU.

2015

 1. Ayşegül ÇOBAN BEŞİR, “Yerüstü Madenciliğinde Kullanılan Partikül Madde Emisyon Faktörlerinin Türkiye ve Uluslararası Uygulamalarla Değerlendirilmesi” Danışmanı Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ.
 2. Bilge KARAKAŞ, “İç ve Dış Hava Ortamlarında Partiküler Madde (PM10, PM2.5 ve PM1)Konsantrasyonlarının Değerlendirilmesi”, Danışmanı Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ.
 3. Betül KURADA, “Ev İçi Ortamlarında PAH Kirletici Düzeyinin Tespiti”, Danışmanı Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ. 
 4. Afsoun NİKRAVAN, "Fenton ve Foto-Fenton prosesleri kullanarak atıksudan amoksilin ve ampisillin antibiyotiklerin giderimi", Danışmanı Doç. Dr. Selim L. SANİN
 5. Parisa BABAEİ, "Ev tozlarında ağır metal konsantrasyonlarının incelenmesi.", Danışmanı Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ.

2014

 1. Ferda Bayrak, “Elektrik Üretiminde Kullanılan Linyitin Madencilik Aşamasına Ait Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi”, Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Hatice YÜKSEL.
 2. Farid Hassanbaghi GARABAGHİ, “Amin Grubu ile Modifiye Edilmiş Reçine Kullanarak Sucul Ortamlardan Boya (reaktif yeşil 19) Giderimi”, Danışmanı Prof. Dr. Ayşenur UĞURLU.

2013

 1. Esra KARAMAN, “Iç Ortam Hava Kalitesinin Iyilestirilmesinde Gümüs Iyonlari Içeren PVC Malzemelerin Antimikrobiyal Etkisinin Belirlenmesi”, Danismanlari, Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ, Yrd. Doç. Dr. Sibel MENTESE
 2. Halime BEDIRHANOGLU, “Yukari Dicle Havzasi’nda Su Kalitesinin Zenginlesme Faktörü Kullanilarak Zamana ve Mekana Bagli Degisiminin Incelenmesi”, Danismani Doç. Dr. Selim L. SANIN.
 3. Yeliz GÜLSOY SARICAN, “Taskin Tehlikesinin Belirlenmesi Amaci ile Otomatik Yagis Miktari Ölçüm Sisteminin Gelistirilmesi”, Danismani Dr. Türkay ONACAK.
 4. Cemile ARDIÇ, “Içme Suyundaki Nitrat Konsantrasyonunun Insan Sagligi Üzerine Olusturdugu Risklerin Belirlenmesi”, Danismani Doç. Dr. Selim L. SANIN.
 5. Kenan DALKILIÇ, “Iki Asamali Termofilik Anaerobik Sistemde Tavuk Gübresinden Biyogaz Üretimi: Zeolit Etkisinin Arastirilmasi”, Danismani Prof. Dr. Aysenur UGURLU.
 6. Elif ÖZCAN, “Mikrobiyal Yakit Hücrelerinde Membran ve Isletme Sartlarindaki Degisimin Güç Üretimine Etkisi”, Danismani Doç. Dr. Selim L. SANIN.

2012

 1. Şilan Deniz ÖZTÜRKÇÜ, “Nitroselüloz Endüstrisi Atıksularının Biyolojik/Kimyasal Olarak Arıtılması”, Danışmanı Prof. Dr. Ayşenur UĞURLU.
 2. Nesrin BEDELOĞLU, “Türkiye’de Katı Atık Sektöründe Hazırlanan ÇED Raporlarının Kalite Değerlendirmesi”, Danışmanı Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ.
 3. Mustafa Çagri SAHIN, “Konutlardaki Elektrikli Cihazlarin Bekleme Konumunda Elektrik Tüketiminin ve Buna Bagli CO2 Emisyonunun Belirlenmesi”, Danismani Yrd. Doç. Dr. Merih AYDINALP KÖKSAL.
 4. Ezgi ÖGÜN, “Eymir Gölü’nde Reaktif Azot Döngüsünün Incelenmesi”, Danismani Doç. Dr. Selim L. SANIN.

2011

 1. Bengü Özge ŞERİFOĞLU, "Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri  Fayda-Maliyet Analizi Kapsamında Piyasa Dışı Değerlerin Hesaplanması- Avrupa Birliği Örneği", Danışmanı Doç. Dr. Selim L. SANİN
 2. Gamze Dila BÜYÜKÇINAR, "Uçucu Organik Bileşiklerin (UOB) Endüstriyel Tesislerin İç Ortam  Havasındaki Düzeylerinin Belirlenmesi", Danışmanı Doç. Dr. Gülen GÜLLÜ.
 3. Melike KUŞ, "Ankara İli'nde Konutlarda Enerji Tüketiminden Kaynaklanan CO2 Emisyon Miktarlarının Tahmini ve Değişime Neden Olan Etmenlerin Tespiti", Danışmanı Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ.
 4. Amir Hajjiali GHANDİ, "Sahra Tozu Taşınımı Sürecinde, Atmosferik Karbon Dioksit Konsantrasyon Değişimlerinin Araştırılması", Danışmanı Prof. Dr. A. Cemal SAYDAM.
 5. Elvin AGHAYEV, “At Gübresinden Biyogaz Üretimi”, Danışmanı Prof. Dr. Ayşenur UĞURLU.
 6. Remziye KARACA, “Su Kalitesi Kontrolü İçin Otomatik Numune Alma Sisteminin Geliştirilmesi”, Danışmanı Dr. Türkay ONACAK.
 7. Saime Yeşer ASLANOĞLU, “Türkiye’de Elektrik Üretimine Bağlı Mevcut Karbondioksit Emisyonunun Bölgesel Olarak Belirlenmesi ve Uzun Dönem Tahmini”, Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Merih AYDINALP KÖKSAL.

2010

 1. Mehmet AŞKINER, "Mersin Körfezi'ndeki Deniz Suyu Kalitesnin İstatistiksel Olarak İncelenmesi ve Uydu Verileriyle Değerlendirilmesi", Danışmanı Prof. Dr. A. Cemal SAYDAM.
 2. Ayşe Şevilay SOLMAZ, "Çöl Topraklarının İndirgenmiş Demir Üretme Kapasitesinin İncelenmesi ve Geliştirilen Yarı Otomatik Sistemin Kullanılabilirliğinin Araştırılması", Danışmanı Dr. Türkay ONACAK.
 3. Erkan KALAYCI, "Gürültü Tahmin Yöntemleriyle Karayolları Kaynaklı Gürültü Kirlilik Haritalarının Oluşturulması", Danışmanı Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ.
 4. Kadir DEMİRBOLAT, "Türkiye İçin Su Fakirlik İndeksi Hesabı", Danışmanı Doç. Dr. Selim L. SANİN.
 5. Ceren SABUNCU, "Bir Biyogaz Enerji Santralının Tekno-Ekonomik Analizi", Danışmanı Prof. Dr. Ayşenur UĞURLU.
 6. Ümmühan TEKÇE, "As(V) Gideriminde Uçucu Küllerin Kullanımının Araştırılması", Danışmanı Prof. Dr. Ayşenur UĞURLU.
 7. Volkan ALTUNAY, "Boyar Maddelerin Gideriminde Değişik Adsorbanların Kullanımının Araştırılması: Zeolit ve Uçucu Kül", Danışmanı Prof. Dr. Ayşenur UĞURLU.
 8. Köksal KODAK, "Sularda Çözülmüş Oksijen Miktarının Belirlenmesi İçin Otomatik Analiz  Sisteminin Geliştirilmesi", Danışmanı Dr. Türkay ONACAK.
 9. Ayşe AKANSER, "Sulardan Koagülasyon / Yumaklaştırma İşlemi İle Ağır Metal Gideriminin Araştırılması", Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ayşegül LATİFOĞLU.
 10. Pınar SARAL YILMAZ, "Demir Dışı Metal Sanayi Sitesinin Yerel Hava Kirliliğine Katkısının İncelenmesi – İSDÖK Sanayi Sitesi Örneği", Danışmanı Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ.
 11. Ömer ÖLMEZ, "Tehlikeli Atık Yakma Tesisi Taban Küllerinin Beton Hammadesi Olarak Kullanılması İle Bertaraf Edilmesinin Araştırılması", Danışmanı Doç. Dr. Selim L. SANİN
 12. Ayşegül EMİRALİOĞLU, "Karbon, Fosfor, Azot ve Demir Yokluğunun Pseudomonas Fizyolojisi Üzerinde Yarattığı Etkilerin Araştırılması", Doç. Dr. Selim L. SANİN.

2009

 1. Ayhan VAROL, "Mezofilik Şartlarda Spirulina Plantesisin Biyogaz Üretim Veriminin İncelenmesi", Danışmanlar Prof. Dr. Ayşenur UĞURLU ve Prof. Dr. A. Cemal SAYDAM.
 2. Caner ZEYREK, "Ülkemiz Kömür Yakan Termik Santral Uçucu Küllerinden Laboratuar ve Pilot Tesişte Sentetik Zeolit Üretimi", Danışmanı Dr. Türkay ONACAK.
 3. Esra  Deniz GÜNER, "Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Hava Kalitesi Tespit Çalışması", Danışmanı Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ.
 4. Şeref Şertaç ÇELİK "Susuzlaştırılmış Aktif Çamurun İnşaat Sektöründe Hammadde Olarak Kullanım Potansiyelinin Araştırılması", Danışmanı Doç. Dr. Selim L. SANİN.
 5. Nilgün AKBULUT, "Türkiye'de Kentlerde Ölçülen PM10 Konsantrasyonlarının Değerlendirilmesi" Danışmanı Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ.
 6. Onur Raşit ÜNALDI, "Çevresel Değerleme Yöntemleri İle Altın Madenciliğinin Fayda Maliyet Analizi", Danışmanı Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ.

2008

 1. Kadir TOMAS, "Asetilen Üretimi Yapan Tesislerde Kazaya Sebep Olabilecek Faktörlerin ve Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi", Danışman Doç. Dr. Selim L. SANİN.
 2. Levent TÜRKER, "Ekonometrik ve Yapay Sinir Ağları Yaklaşımları ile Türkiye'nin Bölgesel Uzun Dönem Elektrik Talebinin ve Buna Bağlı CO2 Emisyonun Tahmini", Danışmanı Dr. Merih Aydınalp Köksal.

2007

 1. Emine Sevil ÇOKGÜRSES, "Belediyelerde Çevre Yönetim Sistemleri: ISO 14000 Yaklaşımının Kastamonu Belediyesi'nde Uygulanması", Danışman Yrd. Doç. Dr. Selim L. SANİN.
 2. Uygar SAYLAM, "Seyhan Nehri Havzası'nda Uzun Dönemde Yağış Verilerinin İncelenmesi", Danışman Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ.
 3. Serenay AYTUNA, "Mikrobiyal Malzemeler Kullanarak Oluşturulan Gaz ve Sıvı Parçacıkların Yerinde İyileştirme Uygulamalarında Kullanım Potansiyellerinin Araştırılması", Danışman Yrd. Doç. Dr. Selim L. SANİN.
 4. İlkiz DURUKAN, "Yağmur Sularında İndirgenmiş Demir (Fe2+) Ölçümü İçin Otomatik Analiz Sisteminin Geliştirilmesi", Danışman Dr. Türkay ONACAK.
 5. Salamat TURMANOVA, "Kazakistan (Aral Havzası) Toprak Örneklerinin Bazı Özelliklerinin İncelenmesi", Danışman Prof. Dr. A. Cemal SAYDAM.
 6. Abdullah GÖZET, "Evsel Atıksulardan Kaynaklanan Kirliliğin İzlenmesi İçin Otomatik Bir İzleme Sisteminin Geliştirilmesi ve Van Gölü'nde Uygulanması", Danışman Dr. Türkay ONACAK.
 7. Sertan AVCI, "Sulardaki Organik Madde Miktarının Belirlenmesi İçin Otomatik Analiz Sisteminin Geliştirilmesi" , Danışman Dr. Türkay ONACAK.
 8. Yasemin AŞKINER, "Çubuk-2 Barajı Dip Çamuru Örneklerinde Ağırmetal Dağılımının İncelenmesi", Danışman Dr. Işık BİLDACI.
 9. Eras ERASLAN, "Sulardaki Kirleticilerin Leonardit ile Arıtılması", Danışman Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Latifoğlu,
 10. Özdem Özdemir YILDIZ, "Atıksu, Çamur ve Toprakta Radyoaktif Madde ve Metal Zenginleşmesinin İncelenmesi", Danışman Yrd. Doç. Dr. Selim SANİN.
 11. Neslihan Artar AYBAR, “Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye’de Uygulanmasi” Danisman Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ.

2006

 1. Neslihan VUR, "İlaç Sanayinde Çevre Yönetim Sistemi Uygulamasıyla Atık Minimizasyonu", Danışman Yrd. Doç. Dr. Selim SANİN.
 2. Sibel EREN, "Sahra Tozunun Biyolojik Arıtım Prosesine Olan Etkilerinin Araştırılması", Danışman Prof. Dr. A. Cemal SAYDAM.
 3. Moftah Ben NAMA, "Libya Toprak Örneklerinin Bazı Özelliklerinin Saptanması", Danışman Prof. Dr. A. Cemal SAYDAM.
 4. Petek EĞERCİ, "Türkiye'nin Avrupa Birliği Su Politikasına Uyum Durumunun Kurumsal ve Yasal Çerçeve Açısından İncelenmesi ve İleriye Yönelik Öneriler", Danışman Prof. Dr. A. Cemal SAYDAM.
 5. Ezgi Pınar DOĞANAY, "Avrupa Birliğinde Doğa Koruma ve Türkiye", Danışman Prof. Dr. A. Cemal SAYDAM.
 6. Önder ÇETİNER, "Bacagazında Nem Miktarının Belirlenmesi İçin Otomatik Ölçüm Sisteminin Geliştirilmesi", Danışman Dr. Türkay ONACAK.
 7. Serap POSTACI, "Ankara İli Mücavir Alanı Dışındaki Endüstriyel Tesislerin Atıksu Deşarjının Denetlenmesi", Danışman Yrd. Doç. Dr. Selim L. SANİN.
 8. Esra DUMAN, "İlaç Endüstrisi Atıksuyunun Fenton Oksidasyonu ile Arıtılabilirliğinin İncelenmesi", Danışman Yrd. Doç. Dr. Selim L. SANİN.
 9. Gözde YILMAZ, "Değişik Toprak Kökenli Doğal Besin Ortamlarının Spirulina Üretimine Etkilerinin Kesikli Reaktörler Kullanılarak İncelenmesi", Danışman Prof. Dr. A. Cemal SAYDAM.
 10. Ebru ARIKAN, "Türkiye'de Büyük Endüstriyel Kaza Tehlikelerinin Yönetimi ve İlgili İşletmeler için Güvenlik Raporu Sorumluluğu", Danışmanı Prof. Dr. A. Cemal SAYDAM, Dr. Zeynep YÖNTEM.

2005

 1. Meltem M. ÖNCÜL, "Büyük Ölçekli Atıksu Arıtma Tesislerinde Yağışın İşletme Parametrelerine Etkisi", Danışman Doç. Dr. Ayşenur UĞURLU.
 2. Arzu APAYDIN, "Sanayiden Kaynaklanan Toprak Kirliliğinin Araştırılması: Samsun-Tekkeköy Bölgesi", Danışman Doç. Dr. Gülen GÜLLÜ.
 3. Ebru OLGUN, "Bitlis (Ahlat) Yöresi Volkanik Kayacının Sulardaki BAKIR (II) Giderimine Olan Etkisinin Araştırılması", Danışman Yrd. Doç. Dr. Ayşegül LATİFOĞLU.
 4. Selcan Belma BATUK, ""Bitlis (Ahlat) Yöresi Volkanik Kayacının Sulardaki Boyar Madde Giderimine Olan Etkisinin Araştırılması", Danışman Yrd. Doç. Dr. Ayşegül LATİFOĞLU.
 5. Fatma ARIKAN, "Çevre Yönetim Sisteminde Eko Yönetim ve Denetim Sistemi (EMAS) Uygulaması: OSTİM Örneği", Danışman Prof. Dr. A. Cemal SAYDAM.
 6. Gonca YILMAZ, "Zararlı Atık ve Endüstriyel Atıksu Arıtımında Kullanılan Bakteri Populasyonlarının Yüzey Özelliklerinin Araştırılması", Danışman Yrd. Doç. Dr. Selim L. SANİN.

2004

 1. Devrim BAĞLA, "Sızıntı Sularının Ardışık Kesikli Reaktörle Aerobik Arıtımı", Danışman Doç. Dr. Ayşenur UĞURLU, 79 sayfa.
 2. Mutlu ERDEM, "Büyük Altyapı Faaliyetlerinde Çevre Yönetimi Uygulamaları", Danışman Doç. Dr. Gülen GÜLLÜ.
 3. Ayşe Özlem GÖRAL, "Afganistan Toprak Örneklerinin Bazı Özelliklerinin İncelenmesi", Danışman Prof. Dr. A. Cemal SAYDAM.
 4. Oğulcan Ahmet EVİRGEN, "Türkiye'deki Termik Santrallerin Uçucu Küllerinin Sızma Özelliklerinin İncelenmesi", Danışmanlar Doç. Dr. Ayşenur UĞURLU ve Dr. Türkay ONACAK.
 5. Çağdaş ÖNEREN, "Termik Santral Uçucu Küllerinden Sentetik Zeolit Elde Edilmesi ve Çevresel Uygulamalarda Kullanılması", Danışman Dr. Türkay ONACAK.
 6. Simla Yasemin ÖZKAYA, "Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi Bağlamında Türk Su Mevzuatının Değerlendirilmesi; Porsuk Çayı Havza Yönetim Planı Örneği", Danışman Doç. Dr. Ayşenur UĞURLU.
 7. Sibel MENTEŞE, "Formaldehit Seviyesinin İç Ortamda Araştırılması", Danışman Doç. Dr. Gülen GÜLLÜ.
 8. Gülsüm ALPAY, "Sızıntı Suyunun Havalandırmalı Biyolojik Filtrelerle Arıtılması", Danışman Doç. Dr. Ayşenur UĞURLU.
 9. Evrim AKKOYUNLU, "Akdeniz Bölgesi'nde Ozon Kirliliği ve Ormanlara Olan Etkisinin İncelenmesi", Danışman Doç. Dr. Gülen GÜLLÜ.

2003

 1. R. Betül KARADENİZ,   "Doğal Zeolitle (Klinoptilolit) Atıksulardan Amonyak Giderimi", Danışman Doç. Dr.  Ayşenur UĞURLU, 97 sayfa.

2002

 1. Beyhan PALA, "İçmesuyu Şebekelrinde Oluşan Su Kayıplarının Belirlenmesi ve Kontrolü", Danışman Yrd. Doç. Dr. Ayşegül LATİFOĞLU, 104 sayfa.
 2. Aytunç PINAR, "Çöp Deponi Alanlarında Oluşan Sızıntı Sularında Bulunan Amonyumun Doğal Zeolitle Arıtımının Araştırılması, Danışman Doç. Dr. Ayşenur UĞURLU, 83 sayfa.
 3. Bilgen TÜRKOĞLU, "Uzun Mesafeli Kirletici Taşınımının Antalya-Finike-Kumluca Orman Toprağı ve Ağaçları Üzerine Etkisi", Danışman Doç. Dr. Gülen GÜLLÜ, 172 sayfa.

2001

 1. Ahmet KILIÇ, "Sulardaki Halometan Öncülerinin Hidrojen Peroksit/Demiroksit Partikülleri ile Kontrol Edilmesi", Danışman Yrd. Doç. Dr. Ayşegül LATİFOĞLU, 81 sayfa.
 2. Ezzeddine GHANDOUR, "Adapazarı Bölgesi Örneğinde Hava Kalitesi Ölçümleri ile Dispersion Modeli Sonuçlarının Karşılaştırılması", Danışman Doç. Dr. Gülen GÜLLÜ, 154 sayfa.
 3. Hamza ÖZGÜLER, "Meriç Nehri'nde Akım ve Su Kalitesi Parametreleri Arasındaki İlişkilerin ve Trendlerin Analizi", Danışman Prof. Dr. Alparslan ARIKAN.

2000

 1. Aylin Yanartaş GÖKDUMAN, "Çevresel Etki Değerlendirme Raporu Hazırlanmasında Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Tekniklerinin Kullanılması", Danışman Prof. Dr. Alparslan ARIKAN, 74 sayfa.
 2. Erdem UYANUK, "Ankara'da Tıbbi Atık Bertaraf Yöntemlerinin Değerlendirilmesi", Danışman Doç. Dr. Ayşenur UĞURLU, 83 sayfa.
 3. Hatice BEKTAŞ, "Ağır Metal Kirliliğinin Boya Takılı Poli (2-Hidroksietil Metakrilat) Membranlar ile Giderilmesi", Danışman Prof. Dr. Adil DENİZLİ, 54 sayfa.

1997

 1. Altunay PERENDECİ, "Şeker Endüstrisi Atıksularının Anaerobik Arıtımı", Danışman Prof. Dr. Serdar ÇELEBİ, 107 sayfa.
 2. Beril SALMAN, "Evsel ve Atıksulardaki Fosfatların Termik Santral Uçucu Külleri ile Giderimi", Danışmanlar Doç. Dr. Muzaffer M. EVİRGEN ve Dr. Ayşenur UĞURLU, 75 sayfa.
 3. Cihan DÜNDAR, "Bandırma, Bodrum, Bozcaada ve Çeşme Bölgeleri İçin Rüzgar Enerjisi Potansiyellerinin Belirlenmesi", Danışman Prof. Dr. Demir İNAN, 86 sayfa.
 4. Remzi TOPRAK,  "Deri Sanayii Atık Sularından Kromun Doğal Zeolit (Klinoptilolit) Yardımıyla  Adsorpsiyon Yöntemi Kullanılarak Giderimi", Danışman Prof. Dr. İsmail  GİRGİN, 97 sayfa.

Bilim Uzmanlığı Tezleri:

2007

 1. Neslihan Artar AYBAR, "Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye'de Uygulanması" Danışman Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ.

2004

 1. Ayşe Nihal YÜCEKUTLU, "Sahra Tozunun Elemental Yapısı ve Kullanılabilir Demirin Bitkilerin Büyümesi Üzerindeki Göreceli Etkisinin İncelenmesi", Danışman Prof. Dr. A. Cemal SAYDAM, 80 sayfa

2001

 1. Yeşim BAŞARAN, "Düşük Kaliteli Türk Kömürlerinin Mikrobiyal Sıvılaştırılması", Danışmanlar Prof. Dr. Yuda YÜRÜM ve Prof. Dr. Adil DENİZLİ, 52 sayfa.

1996

 1. Hakan DEMİRBÜKEN, "Ankara İli Yerleşim Alanı Arazi Örtüsünün ve 1986-1995  Yılları Arasındaki Değişimin Uzaktan Algılama Teknikleri ile Belirlenmesi",  Danışman Prof. Dr. Alparslan ARIKAN, 65 sayfa.

 

 

 

Hacettepe Universitesi Cevre Muhendisligi Bolumu
06800 Beytepe-ANKARA
Yer Bilimleri Binasi, 2. kat
Tel: (312) 2977800 - Fax: (312) 2992053
cevremaster@hacettepe.edu.tr
The number of visitors from the date of 01.07.14: [ziyaretci sayisi]