Research Projects

2019

 Astımlı Okul Çağı Çocuklarının Evlerinin Mikrobiyal ve Kimyasal Kirleticiler Açısından Iç Ortam Çevresel Kalitesinin Tespiti ve Hastalık Kontrolüne Etkilerinin Belirlenmesi, TüBİTAK 1001, 117Y088

Gülen Güllü "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Geliştirilmesi”, Araştırmacı, Hacettepe Üniversitesi HTTM – ÇŞB Projesi,

Yusuf Çağatay Erşan, “Biyogranül içeren kendi iyileşen biyobetonlar için optimum biyogranül miktarının belirlenmesi. TÜBİTAK, 118M768

Gülen Güllü  "Sanayi Tesislerinin Hava Kirliliğine Etkilerinin Modellenmesi”, Araştırmacı, Hacettepe Üniversitesi HTTM – ÇŞB Projesi,

2018

Yusuf Çağatay Erşan, “Biyojenik nitrat indirgenmesi yoluyla kendini iyileştiren biyobetonların içeriğindeki besin miktarının optimizasyonu”, Yusuf Çağatay Erşan, Abdullah Gül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, FBA-2017-88.

2017

Yusuf Çağatay Erşan, “Biyojenik nitrat indirgenmesi yoluyla kendini iyileştiren biyobetonların içeriğindeki besin miktarının optimizasyonu”, Yusuf Çağatay Erşan, Abdullah Gül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, FBA-2017-88.

 

2014

Halil Murat Aydın, TUBITAK TEYDEB 1511 Research and Technology Development and Innovation Programme with Priority Fields, Production of Arthroscopic Hard Tissue Regeneration Implants, No:1130005 (TUBITAK-National): PI. 2014 2017

Halil Murat Aydın, COST-EU MP1301 Action, Development of Growth Factor Releasing Elastomer/Ceramic Composite Materials and Investigation of Their Potential Use as an ATMP (Advanced Therapy Medicinal Produc) for Bone Tissue Engineering (International): PI. 2014 2016

Hatice Yüksel, AFADSİM teknolojik afetler için işletmelerin ve halkın dayanıklılığına bağlı etmen tabanlı simülasyon modelinin geliştirilmesi ve en kötü durum senaryolarında olası en yüksek sosyal ve ekonomik kayıp tahmini, Project Manager, AFAD, 2014-2016.        

Merih Aydınalp Köksal, Modelling and Analysis of Least Economic and Environmental Cost Power Generation Options", Project Manager, Hacettepe University Scientific Research Project, # 014 D06 602 001, June 2014 - June 2015.

2013

Halil Murat Aydın, SME R&D Fund of TEYDEB 1507 Programme, Development of Polyurethane Based Bone Grafts, No: 7131048 (TUBITAK-National): PI. 2013-2015.

2012

Halil Murat Aydın, SME R&D Fund of TEYDEB 1507 Programme, Development of Collagen/Beta-TCP Synthetic Bone Grafts, No: 7120905 (TUBITAK-National): PI.  2012-2014.

2011

Gülen Güllü, TÜBİTAK, Prenatal Dönemden Başlayarak 2 Yaşına Gelinceye Kadar Çocukların Evlerindeki İç Ortam Kirleticilerinin ve Bu Kirleticilerle Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları ve Alerjik Yakınmalar Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi, Project No: 110Y082, Project Manager.

Halil Murat Aydın, SME R&D Fund of TEYDEB 1507 Programme, Composite Matrix for Cartilage Repair, No: 7110730 (TUBITAK-National): PI. 2011-2013.

Halil Murat Aydın, Hacettepe University Technopolis R&D Project: Production of Composite Screws for the Repair of Osteochondral Joint Defects (National): Advisor. 2011.

2010

Merih Aydınalp Köksal, Measuring Household Appliance Stand-by Electricity Consumption, Determining Households Appliance and Lighting Electricity Consumption and Calculating Associated CO2 Emission”, Project Manager, TUBITAK Research Project # 110M070, Nov 2010- Nov 2012.

2009

Gülen Güllü, Europe Aid Project “Technical Assistance for Air Quality Monitorig Activities in the northern part of Cyprus”. International Expert on data analysis and reporting, 2009-2010.

Halil Murat Aydın, KOSGEB, Hacettepe University Technology Incubation Center R&D Project No:2009-04-National): PI.

Halil Murat Aydın, TUBITAK Teknogirişim (Project No. 8070098- National), Development of Drug Releasing Biodegradable Polymeric Ventilation Tubes: PI.

Halil Murat Aydın, AB Marie Curie IEF Fellowship, Development of New Strategies for Osteochondral Regeneration, (PIEF-GA-2009-237762-Keele University-International): Post Doctoral Fellow. 2009 2011

Hatice Yüksel, Avrupa’da İklim Değişikliğinin Etkileri Konusundaki Araştırmaların Koordinasyonu Projesi  (CIRCLE  ERA-NET), Ulusal Odak Noktası, EC FP6, 2009.

Selim Sanin, Ötrofik bir gölde mikrobiyolojik aktivite ile oluşan azotlu bileşiklerin farklı ortamlardaki (hava, su, sediman) dağılımının ölçülmesi, ortamlar arası akıların belirlenmesi, ÇAYDAG 108Y116, Project Manager, 2009-

Türkay Onacak, Ülkemiz Kömür Yakan Termik Santral Uçucu Küllerinden Laboratuvar ve Pilot Tesiste Sentetik Zeolit Üretimi, 2009, TÜBİTAK, 105M274.

2008

Ayşenur Uğurlu, Kentsel Çöp Depolama Alanlarından Oluşan Sızıntı Sularının Arıtımında Uygun Alternatiflerin Araştırılması: Mamak-Ankara Örneği, Project Manager,  DPT, 2008.

Ayşenur Uğurlu, Beytepe Kampüsünde Atıksu Arıtma Tesislerinin Kurulması ve Arıtılmış Suyun Kampus Sulamasında Kullanımı Projesi, Project Manager, H.U. Güdümlü Project, No: 02G104, 2008.

Halil Murat Aydın, "CRANIRARE": Clinical and Scientific Approaches to Craniofacial Malformations (EU-International): Researcher. 2008

Merih Aydınalp Köksal, “Forecasting Long-term Regional CO2 Emission Based on Electricity Demand in Turkey”, Project Manager, Hacettepe University Scientific Research Project # 0801 602 009, Dec 2008 - Dec 2010.

Merih Aydınalp Köksal, “Simulation of Electricity Generation, Distribution, Transmission and Trade in Turkey using Complex Adaptive System Analysis Method”, Project Consultant, TUBITAK Research Project # 108M200, Oct 2008 - Mar 2010.

Merih Aydınalp Köksal, “Modeling of Hourly Short and Long Term Electricity Demand at Load Distribution Regions”, Project Manager, TUBITAK Research Project # 108M001, June 2008- June 2010.

Selim Sanin, Yeni Nesil Anestezi Gazlarının Örnek Toplama ve Analizleri İçin Metod Geliştirme, Validasyon ve Karşılaştırılması, ÇAYDAG-104Y273, Project Manager, (Completed).

2006

Gülen Güllü, “İç Ortam Havasında Biyoaerosol Seviyesinin Tespiti ve Giderim Yollarının Belirlenmesi” Project Manager,  Project is funded by TÜBİTAK, 2006-2008. ÇAYDAG-106Y185.

Halil Murat Aydın,  SanTez: 00020.STV.2006-1. Preparation of Biodegradable Polymeric Materials and Their Composites with Calcium Phosphates and the Use Thereof in Hard Tissue Repair (Ministry of Industry-National): Fellow.

Halil Murat Aydın,  SanTez: 00367.STZ.2006-1 Development and Characterization of Portable, Real Time and Lable-Free Biosensors for Biomolecular Recognition Systems (Ministry of Industry-National): Researcher.

Halil Murat Aydın,  Tissue Engineering in Biomedical Technology (TUBITAK-National): Researcher. 2006

Hatice Yüksel, Nanoüretim Teknolojilerinin Yaşam Döngüsü, Fellow,  Amerikan Bilim Vakfı projesi #0646336,  2006-2009.

Türkay Onacak, Sensor kontrollü otomatik yağış miktarı (plüvyometre) ölçme sistemi, TÜBİTAK, 2006, ÇAYDAG 105Y154.

Türkay Onacak, Bacagazındaki nem miktarının belirlenmesi için otomatik ölçüm sisteminin geliştirilmesi, 2006, TÜBİTAK, ÇAYDAG 105Y381.

2005

Gülen Güllü, Mamak Çöplüğü Sızıntı Suyu ve Gaz Analizleri, Project is funded by Municipality of Mamak, 2005, Researcher

Gülen Güllü, EC Project on Institutional Building and Access to Environmental Information”, Researcher, 2005-2006.

Hatice Yüksel, “Katrina Kasırgası’nın Endüstri Kuruluşlarına Hasarının ve New Orleans’ta ve Meksika Körfezi Kıyısında Çevreye Etkilerinin Değerlendirmesi, Fellow, Amerikan Bilim Vakfı projesi #0814506, 2005.

2004

Ayşenur Uğurlu, Evsel Atıksuların Anaerobik Ardışık Kesikli Bioreaktörlerde Arıtılabilirliğinin Araştırılması, Project Manager, Hacettepe University Scientific Research Project #  0302602007, 2004.

Gülen Güllü, European Union Project, Environmental Standards in the Textile Industry, Framework contract AMS/451-LOT 6 – Letter of contract: N°KRETSCHMER/004-ENLARG-DELTUR-Version 1. 2004-2005.

Halil Murat Aydın,  “TissueBiomed 105T509” (TUBITAK and NoE Expertissues/EU-International: Researcher. 2004

Halil Murat Aydın,  Expertissues (European Network of Excellence, NMP 3-CT 2004-500283-EU-International): Researcher.

2003

A. Cemal Saydam, LIFE Project LIFE03 TCY/TR/000064 Türkiye’de Seveso II Yönergesinin Uyumlaştırılması Projesi 2003- 2007.

Ayşenur Uğurlu, Çöp Deponi Alanlarında Oluşan Sızıntı Sularındaki Amonyağın Doğal Zeolit (Klinoptilolit) Kullanılarak Arıtılması, Project Manager, Hacettepe University Scientific Research Project # 0102 602 001, 2003.

Gülen Güllü, “Küresel İklim Değişimi, İklim Su Dengesinin (Yağış, Evapotranspirasyon, İklim Su Eksikliği) ve İklim Sınıflandırılmasının Gelecek Yüzyıl İçerisindeki Değişiminin Seyhan Havzasında Araştırılması”, Project is funded by TÜBİTAK, During, 2003-2007. TOGTAG-JPN-01.

Gülen Güllü, European Union Project, Programme Development For Turkey In The Field of Environment TOR, Framework Contract AMS/451-LOT No:6, 2003.

Gülen Güllü, LIFE Project LIFE03 TCY/TR/000064 Türkiye’de Seveso II Yönergesinin Uyumlaştırılması Projesi 2003- 2007.

Gülen Güllü, Azerbeycan Çevre Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirme Dairesi Kapasite Geliştirme Projesi, ÇED Eğitimi, 2003.

Hatice Yüksel, Doğal Afetlerden Kaynaklanan Teknolojik Afetlerin Amerika’da Yaşanma Sıklığı ve Risk Değerlendirmesi, Fellow, Amerikan Bilim Vakfı projesi #0302194, 2003-2005.   

Selim Sanin, Fenol Gideren Pseudomonas Türü Bakterilerin In-Situ Bioremediation Sürecinde Kullanımı, İÇTAG-Ç083 TUBİTAK, 2003-2004, Project Manager. (Completed).

2002

Gülen Güllü, “Akdeniz Bölgesinde Ozon Kirliliği ve Ormanlara Olan Etkilerinin İncelenmesi”, Project is funded by TÜBİTAK. During 2002-continue. İÇTAG-Ç062.

2001

Gülen Güllü, “İç ortam havasında uçucu organik bileşik (Formaldehit) seviyesinin araştırılması”, Hacettepe University Research Fund Project, Project No: 01 01 602 019, 2001-2005.

Türkay Onacak, The minimisation of the environmental impact and the utilization of the solid waste from the Çayırhan coal-burning power plant, 2000, Wales Üniversitesi (Cardiff, İngiltere) and  British Council submitted, Akademik Link Project, 2001.

2000

Türkay Onacak, Akkuyu Nükleer Enerji Santralı’nın ÇED kapsamında yapılacak arazi etüdleri, 2000, Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş.

1999

Ayşenur Uğurlu, Ardışık Kesikli Reaktörle Fosfor Giderimi, Project Manager, TUBITAK, Project No: YDABCAG-304, 1999.

Türkay Onacak, Çayırhan Termik Santralı uçucu küllerinden zeolit elde edilmesi, 1999, TÜBİTAK, Project No: YDABÇAG-534.

Türkay Onacak, İçme suyu kaynağı olarak Eğirdir Gölünün Korunması Projesi, 1999, Ministry of Environment.

1998

A. Cemal Saydam, NATO-TU REMOSENS. Proje Yöneticisi. Science for Stability Programme, 1998 - 2001.

Gülen Güllü, “Determination of Organic Pollution and their sources on Ankara Atmosphere”, Project is funded by METÜ, Research Support Found. During 1998-2004 AFP-98-03-11-01.

1997

Türkay Onacak, Nükleer santrallar için özel çevresel etki değerlendirme formatının hazırlanması, 1997 (TEAŞ and Ministry of Environment and Urban Planning).

1996

Ayşenur Uğurlu, Uçucu Küllerle Fosfor Giderimi, Project Manager, TUBİTAK, Project No: YDABCAG-270/A, 1996.

Türkay Onacak, Ankara hava kirliliği verileri ve konsantrasyon haritaları, 1996 (Ankara İli Çevre Koruma Vakfı).

Türkay Onacak, Çayırlı Çimento Fabrikası  ve kalker-kil ocağı entegre projesi çevresel etki değerledirme raporunun hazırlanması, 1996 (YİBİTAŞ-LAFARGE).

1995

Türkay Onacak, Kağıt fabrikası çevresel etki değerlendirme projesi, 1995 (ART Kağıt A.Ş.).

1994

A. Cemal Saydam, R198/94-01 SAYDAM, C., S. YEMENİCİOĞLU, N. KUBİLAY Ulusal Deniz Ölçme ve Araştırma Programı Atmosferik Kirleticilerin Taşınımı. 1991 Final Raport. (TÜBİTAK Project Code: DEBAG-114/G).  Submitted to: TÜBİTAK, Marine Sciences M.E.T.U., Institute of Marine Sciences -İçel, Jan., 1994.

A. Cemal Saydam, R207/94-10/E ÖZSOY, E., M.A. LATİF, Ş. BEŞİKTEPE, T. OĞUZ, H. GÜNGÖR, Ü. ÜNLÜATA, A.F. GAINES, S. TUĞRUL, Ö. BAŞTÜRK, A. YILMAZ, S. YEMENİCİOĞLU, C. SAYDAM, İ. SALİHOĞLU.Monitoring Via Direct Measurements of the Modes of Mixing and Transport of Wastewater Discharges into the Bosphorus Underflow; Hydrography, Sea-Level, Current and Flux Measurements in the Bosphorus Strait, and Acoustical, Chemical and Rhodamine-B Dye Tracer Studies of the Ahırkapı Waste Discharge. Final Report. V.1: Text, V.2: Tables and Figures. V.3: CDT and Dye Concentration Profiles. Submitted to: İstanbul Water and Sewerage Administration. M.E.T.U., Institute of Marine Sciences, Erdemli-İçel, (Turkey), July 1994. 3 Vols.

A. Cemal Saydam, R207/94-10/T ÖZSOY, E., M.A. LATİF, Ş. BEŞİKTEPE, T. OĞUZ, H. GÜNGÖR, Ü. ÜNLÜATA, A. F. GAINES, S. TUĞRUL, Ö. BAŞTÜRK, A. YILMAZ, S.  YEMENİCİOĞLU, C. SAYDAM, İ. SALİHOĞLU İstanbul Boğazı Altsuyuna Deşarj Edilen Atıksuların Taşınım ve Karışım Özelliklerinin Doğrudan Ölçümlerle İzlenmesi. Sonuç Raporu. V.1. Metin: İstanbul Boğazında Hidrografik, Deniz Seviyesi, Akıntı, Akım Ölçümleri ve Ahırkapı Atıksu Deşarj Sisteminin Akustik, Kimyasal ve Rodamin-B Boyası ile İzleme Çalışmaları. . Submitted to: İstanbul Water and Sewerage Administration. M.E.T.U., Institute of Marine Sciences Erdemli-İçel, (Turkey), July 1994, 84p.

Gülen Güllü, "Groundwater Quality Assessment Using Receptor Modeling Techniques at Montour SES" Project is funded by Pennsylvania Power and Light Company, 1994, Researcher.

Türkay Onacak, Kemerköy Termik Santralı uçucu kül depolama alanı çevresel etkilerinin araştırılması projesi, 1994 (Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş.).

Türkay Onacak, Tuzluçayır katı atık deponi alanı rehabilitasyon çalışmaları projesi, 1994 (Ankara Büyükşehir Belediyesi).

1993

Gülen Güllü, "Upstate New York Air Pollution Project" Project is funded by New York state Department of Environmental Conservation and Empire State Electric Energy Research Corporation. Worked as a researcher during 1993 and 1994.

Gülen Güllü, "The Monitoring and Assessment of marine pollution in the Black Sea" Project is funded by Ministry of Environment, During 1993 as a researcher.

1992

Türkay Onacak, Fosil yakıtlar ve bunların çevresel etkileri, 1992 (T- Grup).

Türkay Onacak, Seyfe Gölü çevre düzeni planı, 1992 (T.C. Directorate of Environmental Protection).

Türkay Onacak, Kapadokya bölgesi çevre araştırma projesi, 1992 (T.C. Directorate of Environmental Protection).

1991

Gülen Güllü, Long term Programme for Pollution Monitoring and Research in the Mediterranean, Atmospheric Transport Project" Project is funded by Ministry of Environment, 1991 – 1996, Researcher.

Gülen Güllü, "Preparation of Turkey National Report to UNCED 1992" Project is funded by Ministry of Environment, from 1991 to 1992 as a researcher.

Gülen Güllü, "Preparation of National Background Report for OECD" Project is funded by Ministry of Environment, During 1991 as a researcher.,

Gülen Güllü, Environmental Impact Assessment study of Kastamonu –Ankara Road., 1991-1996, Researcher.

Gülen Güllü, Environmental Impact Assesment study of  Coal Fired CBF Plant of Bolu Cement Faftory, 1991-1996, Researcher.

1990

A. Cemal Saydam, R129/90-04 BAŞTÜRK, ÖZDEN, SÜLEYMAN TUĞRUL, AYŞEN YILMAZ, A. CEMAL SAYDAM, Oceanography of the Turkish Straits - Third Annual Report, Volume II: Health of the Turkish Straits. Chemical and Environmental Aspects of the Sea of Marmara. Submitted to: İstanbul Water and Sewerage Administration. M.E.T.U., Institute of Marine Sciences Erdemli-İçel, (Turkey), June 1990, 69pp.

A. Cemal Saydam, R142/90-17 TUĞRUL, S., T. İ. OĞUZ, Ö. BAŞTÜRK, A. YILMAZ, C. SAYDAM, M. ERGİN Ulusal Deniz Ölçme ve İzleme Programı Karadeniz Alt Projesi 1986-1990 Dönemi Karadeniz Oşinografik Saha Bulguları Değerlendirme Raporu. Submitted to: the Scientific and Technical Research Council of Turkey, Environment Institute, M.E.T.U., Institute of Marine Sciences, Erdemli-İçel, Dec, 1990, 50pp.

1989

A. Cemal Saydam, R105/89-05/E LATİF, M. A., E. ÖZSOY, T. OĞUZ and Ü. ÜNLÜATA BAŞTÜRK, Ö., C. SAYDAM, A. YILMAZ, İ. SALİHOĞLU Oceanographic Characteristics of the Region Surrounding the Northern Entrance of the Bosphorus as Related to the Planned Sewage Outfalls. (Final Report). Submitted to: İstanbul Water and Sewerage Administration. M.E.T.U., Institute of Marine Sciences, Erdemli-İçel, (Turkey), April 1989, 62pp.
 
A. Cemal Saydam, R105/89-05/T LATİF, M. A., E. ÖZSOY, T. OĞUZ and Ü. ÜNLÜATA BAŞTÜRK, Ö., C. SAYDAM, A. YILMAZ, İ. SALİHOĞLU İstanbul Atıksu Deşarj Projesi Kapsamında İstanbul Boğazı Kuzey Girişi ve Çevresi Oşinografik araştırmaları. (Final Report). Submitted to: İstanbul Water and Sewerage Administration. M.E.T.U., Institute of Marine Sciences, Erdemli-İçel, (Turkey),  April, 1989, 62pp.

A. Cemal Saydam, R111/89-11 SALİHOĞLU, İ., A. YILMAZ, Ö. BAŞTÜRK, C. SAYDAM, K. YILMAZ Akdeniz Eylem Planı II. Aşama uzun Süreli İzleme Programı (MED-POL II) 1988-89 Final Raporu. Sunulan kuruluş: Republic Of Turkey Prime Ministry. M.E.T.U., Institute of Marine Sciences, Erdemli-İçel, June, 1989.

A. Cemal Saydam, R112A/89-12 SAYDAM, CEMAL A., AYŞEN YILMAZ, İLKAY SALİHOĞLU, Ö. BAŞTÜRK Batı Karadeniz'in Oşinografisi, Cilt II: Kimyasal Oşinografi. Ulusal Deniz Ölçme ve İzleme Programı Batı Karadeniz Alt Projesi.  Submitted to: the Scientific and Technical Research Council of Turkey, Environment Institute, M.E.T.U., Institute of Marine Sciences, Erdemli-İçel, Jun, 1989, 108pp.

A. Cemal Saydam, R112B/89-12 SAYDAM, C. A., A. YILMAZ, İ. SALİHOĞLU, Ö. BAŞTÜRK Orta Karadeniz'in Oşinografisi, Cilt II: Kimyasal Oşinografi. Ulusal Deniz Ölçme ve İzleme Programı Orta Karadeniz Alt Projesi. Submitted to: the Scientific and Technical Research Council of Turkey, Environment Institute, M.E.T.U., Institute of Marine Sciences, Erdemli-İçel, Final Report, Jun, 1989, 12pp.

A. Cemal Saydam, R115/89-15 BAŞTÜRK, Ö., A. C. SAYDAM, A. YILMAZ, İ. SALİHOĞLU Marmara Denizi'nin Oşinografisi Cilt II: Kimyasal Oşinografi. Ulusal Deniz Ölçme ve İzleme Programı Marmara Denizi Alt Projesi.  Submitted to: the Scientific and Technical Research Council of Turkey, Marine Sciences and Environment Institute. M.E.T.U., Institute of Marine Sciences, Erdemli-İçel, July, 1989, 132pp.

A. Cemal Saydam, R121/89-21/E LATİF, M. A., E. ÖZSOY, C. SAYDAM and Ü. ÜNLÜATA  Oceanographic Investigations of the Gulf of İskenderun. (Final Report).Submitted to: Municipality of İskenderun. M.E.T.U., Institute of Marine Sciences. Erdemli-İçel, (Turkey), December 1989, 91pp.

A. Cemal Saydam, R121/89-21/T LATİF, M. A., E. ÖZSOY, C. SAYDAM and Ü. ÜNLÜATA İskenderun Körfezi Oşinografik Araştırmaları. (Final Report). Submitted to: Municipality of İskenderun. M.E.T.U., Institute of Marine Sciences, Erdemli-İçel, Dec, 1989.

A. Cemal Saydam, R124/89-24 OĞUZ, T., M. A. LATİF, H. İ. SUR and Ü. ÜNLÜATA, SAYDAM, C. A., A. YILMAZ, İ. SALİHOĞLU, Ö. BAŞTÜRK Batı ve Orta Karadeniz'in Oşinografisi. Cilt I: Fiziksel Oşinografi. Cilt II: Kimyasal Oşinografi. Ulusal Deniz Ölçme ve İzleme Programı Batı Karadeniz Alt Projesi (DEBÇAĞ 102 G2) ve Orta Karadeniz Alt Projesi (DEBÇAĞ 27 G(87)).  Submitted to: the Scientific and Technical Research Council of Turkey, Marine Sciences and Environment Institute. M.E.T.U., Institute of Marine Sciences, Erdemli-İçel, Dec., 1989, vol.1: 97pp + (vol.2: Batı Karadeniz 108pp., Orta Karadeniz: 12pp.) (112A ve 112B’yi kapsiyor).

Gülen Güllü, "Studies on the Determination of Land Based Pollutant Sources Effecting Marmara and Black Sea Regions" Project is funded by Ministry of Environment, From 1989 to 1992 as a researcher.

Gülen Güllü, "Trace Element Transport at the Black Sea Atmosphere" Project is funded by TUBITAK (DEBCAG 48), from 1989 to 1990 as a researcher.

1988

A. Cemal Saydam, R89/88-01 LATİF, M. A., E. ÖZSOY, T. OĞUZ and Ü. ÜNLÜATA BAŞTÜRK, Ö., C. SAYDAM, A. YILMAZ, İ. SALİHOĞLU Oceanographic Characteristics of the Region Surrounding the Northern Entrance of the Bosphorus As Related to the Planned Sewage Outfalls. (First Annual Report). Submitted to: İstanbul Water and Sewerage Administration. M.E.T.U., Institute of Marine Sciences, Erdemli-İçel, (Turkey), January 1988, 111pp.

A. Cemal Saydam, R90/88-02 SALİHOĞLU, İ., A. YILMAZ, Ö. BAŞTÜRK, C. SAYDAM, K. YILMAZ  Akdeniz Eylem Planı II. Aşama Uzun Süreli İzleme Programı. 1987 Final Report. Sunulan kuruluş: T.C. Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü. O.D.T.Ü., Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli-İçel, Mart, 1988, 196pp.

A. Cemal Saydam, R92/88-04 BAŞTÜRK, Ö., A. YILMAZ, C. SAYDAM and İ. SALİHOĞLU Oceanography of the Turkish Straits - Second Annual Report, Volume II: Health of the Turkish Straits. Chemical and Environmental Aspects of the Sea of Marmara and Golden Horn. Submitted to: Istanbul Water and Sewerage Administration. M.E.T.U., Institute of Marine Sciences, Erdemli-İçel, (Turkey), May 1988, 130pp.

A. Cemal Saydam, R95/88-07 YILMAZ, A., A. C. SAYDAM, İ. SALİHOĞLU and Ö. BAŞTÜRK Kuzey Levant Denizi'nin Kimyasal Oşinografisi. Ulusal Deniz Ölçme ve İzleme Programı Akdeniz Alt Projesi. Submitted to: the Scientific and Technical Research Council of Turkey, Environment Institute. M.E.T.U., Institute of Marine Sciences, Erdemli-İçel, Oct., 1988. 55pp.

Gülen Güllü,  "Mediterranean Action Plan and Technical Studies on the Application of the Protocol Related to Land Based Pollutants" , Project is funded by Ministry of Environment, From 1988 to 1992 as a researcher.

Gülen Güllü,  NATO-TU Science for Stability Programme, 1988 – 1994, Researcher.

1987

A. Cemal Saydam, R83/87-06 SALİHOĞLU, İ., A. YILMAZ, Ö. BAŞTÜRK and A. C. SAYDAM Ulusal Deniz Ölçme ve İzleme Programı Akdeniz Alt Projesi. Kuzey Levant Denizi'nin Oşinografisi. C.2: Kimyasal Oşinografi. Submitted to: the Scientific and Technical Research Council of Turkey, Environment Institute. M.E.T.U., Institute of Marine Sciences, Erdemli-İçel, May., 1987. 125pp.

A. Cemal Saydam, R84/87-07 SALiHOĞLU, İ.,C. SAYDAM and S.YEMENİCİOĞLU Biogeochemical Cycle of Mercury in the Northeastern Mediterranean Southern Coast of Turkey. Submitted to: the Scientific and Technical Research Council of Turkey. M.E.T.U., Institute of Marine Sciences, Erdemli-İçel, (Turkey), August 1987, 36pp.

1986

A. Cemal Saydam, R75/86-17 BAŞTÜRK, Ö., C. SAYDAM, İ. SALİHOĞLU and A. YILMAZ Oceanography of the Turkish Straits-Volume III: Health of the Turkish Straits II: Chemical and Environmental Aspects of the Sea of Marmara. First Annual Report, Submitted to: İstanbul Water and Sewerage Administration. M.E.T.U., Institute of Marine Sciences, Erdemli-İçel, (Turkey), December 1986, 86pp.

1984

A. Cemal Saydam, R45/84-08 SALİHOĞLU, İ., C. SAYDAM, S. TUĞRUL, S. YEMENİCİOĞLU Kalayın Kuzeydoğu Akdenizideki Biyolojik ve Kimyasal Dağılımı. Submitted to: the Scientific and Technical Research Council of Turkey, Environment Institute, M.E.T.U., Institute of Marine Sciences, Erdemli-İçel, Dec., 1984, 66pp., diyagr. 

1979

A. Cemal Saydam, M1/79-01 BALKAŞ, T. İ., C. SAYDAM, M. SUNAY, J. ÖZMİRZA İyonlaştırıcı Işınların Atık Suların Arıtılmasına Uygulanması. Submitted to: Turkish Atomic Energy Authority. M.E.T.U., Institute of Marine Sciences, Erdemli-İçel, Mar. 1979. 68pp., diyagr.

 

 

 

 

Hacettepe University Environmental Engineering Department
06800 Beytepe-ANKARA
Yer Bilimleri Binasi, 2. kat
Tel: (312) 2977800 - Fax: (312) 2992053
cevremaster@hacettepe.edu.tr
The number of visitors from the date of 01.07.14: [ziyaretci sayisi]